Monday, January 19, 2009

..antara sejarah awal ...

Dulu dan Kini - Israel dan Palestin
Kekejaman Israel terhadap palestin memang menjadi kutukan masyarakat kita. Sehingga adakalanya kita malas untuk mendengar dan membaca kisah penderitaan rakyat palestin. Perasaan malas itu sebenarnya adalah satu tanda kekecewaan. Kecewa kita kepada dunia, kecewa kita kepada bangsa Arab, dan pelbagai perasaan yang tidak tahu di mana hendak kita luahkan. Apakah keupayaan kita dan apakah kekuatan kita untuk membantu manusia lain yang diseksa dan dihina. Setiap kali melihat visual kekejaman Israel di televisyen dan di akhbar,maka setiap kali juga kita terbayangkan sekiranya anak-anak yang tidak berdosa diseksa dan dibunuh dengan kejam di Palestin itu adalah anak-anak kita, keluarga kita. Begitu tersentuh hati kita. Hanya yang tiada perasaan sahaja yang tidak merasa simpati apabila melihat kesedihan dan tangisan mangsa kekejaman Israel. Bagaimana pula dengan orang-orang Israel sendiri. Adakah semua orang Israel itu kejam. Siapa, bagaimana, di mana dan mengapa bangsa ini dilihat sangat kejam menindas orang-orang Palestin hari ini. Marilah kita menyingkap sejarah kewujudan bangsa ini. Marilah kita melihat dan muhasabah tentang bangsa kita. Di mana kita sekarang. Sejarah sangat penting untuk semua bangsa di dunia ini.Israel ialah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaakub a.s. Tersusun dari dua kalimat Ibrani (Bahasa Hebrew) .Isra ertinya Hamba. El ertinya Allah. Jadi Israel ertinya hamba yang menjadi pilihanNya. Bani Israel ialah anak anak Nabi Allah Yaakub. Yakni anak-anak cucu keturunannya yang kemudiannya digelar kaum Yahudi. Sejarah mereka mengikut Ensiklopedia abad ke –14 Hijrah atau abad 20 Masihi karangan Muhammad Wajdi, secara ringkasnya adalah sebagaimana berikut :Bani Israel atau kaum Yahudi adalah bangsa yang telah mengambil peranan penting dalam sejarah. Dengan adanya beberapa kitab kuno kepunyaan mereka, maka dapatlah dianggap tidak ada satu bangsa pun yang dapat menandingi kelengkapan sejarah kaum Bani Israil itu.Sejarah mereka telah dimulai sejak abad ke 20 sebelum masihi, iaitu 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Allah Isa berpangkal dari Nabi Allah Ibrahim a.s , bapa dari sekalian para Nabi. Ahli-ahli sejarah telah membahagikan sejarah kaum Bani Israel kepada lima peringkat :Peringkat Pertama : Mengambil masa selama 351tahun. Iaitu dari zaman Nabi Allah Ibrahim a.s hingga ia keluar meninggalkan Mesir.Peringkat Kedua : Mengambil masa selama 565 tahun,dari tahun 1645 hingga 1080 sebelum Masihi. Iaitu sejak dari keluarnya Nabi Ibrahim dari Mesir sehingga tertubuhnya kerajaan Bani Israel.Peringkat Ketiga : Mengambil masa selama 544 tahun,dari tahun 1080 hingga 536 sebelum Masihi. Iaitu dari terciptanya kerajaan Bani Israel hingga tertawannya benteng negeri Babylon.Peringkat keempat :Mengambil masa selama 671tahun, dari tahun 536 sebelum Masihi hingga tahun 135sesudah lahirnya Nabi Allah Isa. Iaitu dari sejak tertawannya benteng negeri Babylon hingga hancurnya negeri tanah suci mereka Baitul Maqdis kerana dileburkan oleh Raja Rom, Adrian.Peringkat kelima : Iaitu peringkat yang terakhir, sejaktahun 135 Masihi hingga ke hari ini, mereka bertaburan dimuka bumi.Pada peringkat pertama dalam sejarah kaum Bani Israel, yang dimulai sejak zaman Nabi Allah Ibrahim keluar dari Mesir, kemudiannya mendapat dua zuriat Ismail a.s dan Ishak a.s. Ismail a.s telah menurunkan zuriatnya yang dikenali kemudiannya dengan bangsa Arab. Ishak pula telah menurunkan zuriatnya yang bernama Yaakub a.s dan dialah yang digelarkan Israel. Kemudian Yaakub mendapat pula 12 orang anak . Salah seorang dari mereka mendapat pangkat yang tinggi di sisi Raja Mesir iaitu Yusuf a.s yang menjadi menteri. Bila datang bahaya kelaparan, kesemua anak-anakYaakub telah pergi meminta bantuan Yusuf a.s dan berpindah dari Kan’an di Utara Semenanjung Arab ke negeri Mesir, dimana Yusuf a.s memberikan perlindungan kepada mereka. Di sana berkembang biaknya kaum Yahudi. Selepas beberapa lama sejak kewafatan Yusuf a.s. Firaun menindas mereka, diperasnya tenaga mereka untuk bekerja sebagai buruh paksa. Kaum lelakinya dibunuh dan wanita dibiarkan hidup meminta-minta. Sehingg Allah menurunkan bantuannya dengan diutuskan kepada Firaun dan kaum Yahudi itu Nabi Allah Musa a,s dan diperintahkan mereka berpindah ke negeri Kan’an semula iaitu tempat yang dijanjikan Tuhan akan keselamatan dan kemakmuran. Dalam peringkat yang kedua, sejarah Bani Israel ini iaitu sejak mereka meninggalkan negeri Mesir dengan menyeberangi Laut Merah yang terbelah dengan mukjizat tongkat Nabi Allah Musa. Mereka selama 40 tahun tinggal di padang Sahara, gurun pasir yang tandus dengan didikan yang perit dan serba kasar. Nabi Allah Musa menjalankan syariat Tuhan dari wahyu yang diterima di kaki Bukit Tursini (di semenanjung Sinai). Syariat itu dipakai untuk mengatur hidup kaum Bani Israel, sehingga baginda mangkat pada tahun 1065 sebelum masehi, lalu digantikan dengan Nabi Yusya’ sebagai ketua Bani Israel. Dari semenjak itulah berdiri kerajaan dan pemerintahan kaum Bani Israel dan dapat pul menundukkan kerajaan-kerajaan yang berjiran dengannya, sehingga pemerintahannya meliputi Semenanjung Sinai, Jordan, Palestin dan Syria.Sejak itu, pada peringkat yang ketiga antara tahun1080 dengan 356 sebelum Masihi, kerajaan Bani Israel makin bertambah besar hingga dapat menawan negeri Babylon di Iraq dari tangan kerajaan Parsi. Pada zaman tersebut pula banyak para Nabi dan Rasul dibangkitkan dari kaum Bani Isrel untuk memberikan pengajaran dan pimpinan untuk memimpin kaum Bani Israel agar bertaqwa kepada Allah. Diantaranya ialah Nabi Allah Samwil, Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Sulaiman. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman kaum Bani Israel meningkat ke mercu kejayaan.Tetapi setelah Nabi Allah Sulaiman mangkat, dan pemerintahannya digantikan oleh anaknya Rahba’am, maka mulalah masa gemilang kerajaan Bani Israel itu pudar sedikit demi sedikit disebabkan mereka telah berpecah sesama sendiri. Satu pihak menegakkan Kerajaan Yuhudi dan satu pihak lagi menegakkan kerajaan Bani Israel. Mereka saling berperang dan ini menyebabkan keruntuhan kerajaan Bani Israel dan mulalah kerajaan-kerajaan yang berjiran mencelah dan menakluki kerajaan Bani Israel, adakalanya bangsa Mesir dan adakalanya bangsa Parsi.Pada peringkat keempat, sejarah mereka, iaitu diantara tahun 635 sebelum Masihi dengan tahun 135 sesudah masihi, bukan sahaja kerajaan Parsi telah dapat menawan balik negeri Babylon dan telah menghalau mereka ke Palestin bahkan kerajaan Rom juga telah menyerang mereka yang diketuai oleh Iskandar Maqduni dan menakluki negeri Palestin . Sejak itu bergilir-gilir mereka dikuasai oleh kerajaan Parsi dan Rom, dua kerajaan yang sangat kuat di masa itu. Kaum Yahudi telah ditekan, dihina, diperkosa, dipaksa membayar ufti dan cukai kepada kerajaan negeri. Dan yang paling menyedihkan ialah agama mereka dihina, dipaksa menyembelih babi, dilarang berkhatan dan dirumah ibadat mereka dipaksa meletakkan patung Jupiter. Akhir sekali Baitul Maqdis iaitu tempat suci kaum Yahudi itu dihancurkan sama sekali oleh Raja Rom, Adrian dan disembelih kaum Yahudi tidak kurang 500000 orang. Dengan malapetaka ini kaum Yahudi semakin bertambah erat berpegang kepada agama dan persahabatan mereka.Semenjak tahun 135 Masihi, tarikh hancurnya Baitul Maqdis ditangan Raja Adrian, maka berseleraklah kaumYahudi, saki baki dari penyembelihan yang dahsyat itu ke seluruh pelusuk bumi. Peringkat inilah peringkat terakhir yang dicatatkan tentang kewujudan kerajaan Bani israel yang dicatatkan oleh ahli sejarah.Sehingga diutuskan Muhammad Rasulallah s.a.w kepada manusia dan membawa Al Quran yang membenarkan segala peristiwa Kaum Yahudi dan Bani Israel serta membenarkan segala isi kitab Taurat sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al Baqarah :“ Percayalah kamu dengan (kitab suci Al Quran)yang Aku turunkan, sedang ia (Quran itu)membenarkan kitab yang ada pada kamu (Taurat)” ( Baqarah : 41 )Kemuliaan dan kehinaan Bani Israel secara ringkasnya Allah memuliakan kaum Bani Israel dengan dibangkitkan kebanyakan para Rasul dalam kalangan mereka dan firman Allah :“ Hai anak-anak Bani Israel ! Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang Aku anugerahkan kepadamu, dan bahawasanya Aku muliakan kamu daripada seisi alam.”( Al-Baqarah : 47 )Di dalam Al Quran Allah ada menyebutkan sepuluh keistimewaan yang dikurniakanNya ke atas kaum Bani Israel sebagai nikmatnya yang besar iaitu :a) Mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun dengan diutuskan Nabi Allah Musa.b) Laut Merah terbelah dua sehingga dapat mereka lalu untuk menyelamatkan diri mereka dari dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya.c) Orang-orang yang telah mati disambar petir kerana berlaku tidak taat pada perintah Allah dihidupkan kembali.d) Allah menyelubungkan awan ke atas mereka dari panas matahari pada masa mereka hidup di padang pasir.e) Allah menurunkan kepada mereka Mann dan Salwa iaitu hidangan makanan dari syurga.f) Allah maafkan mereka atas segala kesalahan mereka menyembah berhala anak lembu semasa ketiadaan Nabi Allah Musa.g) Allah menurunkan kepada mereka Taurat untuk menjadi panduan kepada kaum Bani Israel. Allah memancarkan dua belas mata air untuk minuman mereka ketika mereka kehausan di padang pasir yang tandus.Hal di atas ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarahdari ayat 49 hingga 60.Namun setelah diberikan nikmat-nikmat Allah yang sebegitu banyak dan besar, Kaum Yahudi masih lagi berdegil dan menderhakai Allah dengan melakukan berbagai kesilapan dan kedosaan di antaranya:a) Perkataan mereka yang berbunyi “Sami’na wa A’soina”yang ertinya kami hanya dengar tetapi tetap menderhaka.b) Mereka menyembah anak lembu sebagai Tuhanc) Perkataan mereka yang menderhaka yang bermakna “Tunjukkanlah kami rupa Allah dengan terangnya ”d) Mereka berlaku zalim dan mengubah perkataan Allah Sejarah Kaum Bani Israel yang sebenarnya dengan perkataan yang lain kerana memperkecilkan perintah Allah.e) Mereka mengatakan “ Kami tidak sabar dan jemu makan satu jenis makanan sahaja.”f) Mereka berpaling dari Taurat.g) Mereka melakukan kezaliman dengan menindas bangsa yang lain dan merasakan diri merekalah makhluq yang paling mulia di atas muka bumi ini.h) Mereka membunuh para nabi yang dibangkitkan dalam kalangan mereka.Hal ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarah dari ayat61 hingga 82.Firman Allah :“Dan ketika Kami ambil persetiaan anak-anak Israel bahawa tiada boleh kamu menyembah selain dari Allah dan dengan ibu bapa kamu berbuat baiklah terhadap mereka, begitu juga terhadap karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan berkatalah kepada manusia perkataanyang baik-baik dan kerjakanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, kemudian itu kamu berpaling,kecualai sedikit daripada kamu, dan kamu pun turut berpaling.” ( Al Baqarah : 83 )“ Sesungguhnya telah kami turunkan kitab Taurat kepada Musa dan Kami iringi dibelakangnya dengan beberapa rasul dan Kami berikan kepada Isa anakMaryam beberapa keterangan (bahawa ia menjadi Rasul) dan Kami kuatkan dengan roh suci (Jibril).Adakah tiap-tiap Rasul yang datang kepada kamu membawa sesuatu yang tiada bersesuaian dengan kemahuan kamu, maka kamu bersifat sombong ?.Segolongan (Rasul-Rasul) itu kamu dustakan dan sebahagiannya kamu bunuh.” ( Al Baqarah : 87 )“ Hai anak-anak Bani Israel (Yaakub). Ingatlah akan nikmat-nikmatKu yang ku berikan kepadamu, dansempurnakanlah janji (perintah) Aku, supaya bolehAku sempurnakan pula janjimu dan takutlah kamu kepadaKu.” ( Al Baqarah : 40 )

- terima kasih member-member yang sudi memberi maklumat -

Palestine - Israel

Tanah Rahmat.Bagi kedua-dua pihak Islam dan Yahudi, tanah yang didiami oleh Palestin dan Israel sekarang merupakan tanah yang istimewa, yang telah ditentukan oleh Allah sejak ribuan tahun lampau.Bagi umat Islam, di tanah inilah terbinanya Masjidil Aqsa, iaitu masjid ketiga paling mulia di dunia ini, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.Bagi penganut Yahudi pula, tanah tersebut merupakan “Tanah Yang Dijanjikan Tuhan” kepada mereka. Di situlah nenek moyang mereka berasal (Bani Israel), dan di situlah kampung halaman mereka. Mereka percaya, di tanah itulah terletaknya Bukit Zion, dan situlah tertanamnya Temple of Solomon, iaitu kuil suci mereka.Atas kedua-dua sebab inilah, tanah tersebut menjadi rebutan antara Muslim dan Yahudi sejak dari dahulu, hinggalah membawa kepada pertumpahan darah sekarang.Bagaimana dengan Kristian pula? Kristian juga, menganggap tanah tersebut sebagai tanah suci. Di Temple of Nazareth, yang terletak di tanah tersebut, merupakan tempat kelahiran Nabi Isa. Di tanah itulah Nabi Isa menyampaikan ajarannya, dan di tanah itu jugalah Nabi Isa disalib.Sejarah AwalKita susuri sejarah tanah Palestin tersebut, sehingga membawa kita kepada kisah Nabi Musa. Kisah inilah yang menjadi sejarah kepada terbentuknya Bani Israel. Kita tahu melalui alQuran, bahawa Firaun dan tenteranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya sehingga ke Laut Merah, di mana ketika itu Nabi Musa menggunakan mukjizatnya membelah dan menyeberangi lautan tersebut.Setelah itulah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel mendiami tanah Palestin tersebut. Kita boleh baca sendiri dalam alQuran, betapa kaum ini semakin lama semakin “besar kepala”, meminta yang pelbagai dari Nabi Musa dan sebagainya. Kita juga boleh lihat kisah Talut dan Jalut yang berlaku setelah kewafatan Nabi Musa, sebagaimana yang diceritakan di dalam alQuran di surah alBaqarah.Setelah Talut menawan kembali tanah palestin tersebut dari kekuasaan Jalut, Palestin dimiliki oleh Bani Israel, sehinggalah lebih kurang 60 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Pada tempoh ini, kerajaan Rom menekan kependudukan Bani Israel di tanah Palestin tersebut, sehinggalah akhirnya tanah Palestin dijarah oleh tentera Rom dan kaum Bani Israel diusir keluar lalu. Lalu tersebarlah kaum Bani Israel, atau dikenali sekarang sebagai Yahudi, ke serata dunia.Sejak dari itu, tanah Palestin menjadi milik kerajaan Rom. Sehinggalah setelah kelahiran Nabi Isa, seterusnya kewujudan agama Kristian. Lebih kurang pada tahun 300 Masihi, kerajaan Rom di bawah pemerintahan Raja Constantine yang menjadikan Constantinople sebagai pusat pemerintahan, mengalami Kristianisasi. Sejak dari tempoh tersebut, kerajaan Rom menguasai Palestin.Kedatangan IslamPalestin kekal di bawah milik kerajaan Rom sehinggalah kelahiran Nabi kita Muhammad s.a.w. Setelah Rasulullah berjaya menubuhkan Empayar Islam, beliau wafat pada 632 Masihi. Seterusnya empayar Islam semakin berkembang, dan Palestin berjaya ditawan dari kerajaan Rom pada tahun 638 Masihi. Maka sedari itulah Palestin menjadi milik Islam, sebagai tanah suci yang ketiga selepas Makkah dan Madinah.Sepanjang dari tempoh tersebut, kerajaan Rom yang telah menjalani Kristianisasi, mengalami pelbagai perubahan dari sudut struktur pemerintahan. Bangsa-bangsa asal Eropah seperti Vikings, Magyar dan sebagainya dikristiankan, dan pemerintahan dikuasai oleh golongan Church.Sejak dari 1000 Masihi, tentera Kristian telah melakukan pelbagai usaha menawan kembali Palestin. Pada tahun 1063, Pope Alexander II memberikan “fatwa” mengerahkan penganut Kristian untuk berjuang mendapatkan kembali Palestin, dan barangsiapa yang berjuang diberikan status kemuliaan dan pengampunan tertinggi. Itulah yang dikenali sebagai Perang Salib (Crusades)Akhirnya pada tahun 1099, tentera Salib berjaya menawan Palestin, dan menguasai tanah suci tersebut selama hampir 200 tahun.Menawan SemulaSetelah Palestin ditawan, kerajaan Islam yang sedia ada konflik dalaman pada ketika itu, semakin hilang semangat. Keadaan berlanjutan sehinggalah lahirnya seorang pemimpin agung, yang dikenali sebagai Salahuddin Al Ayyubi. Salahuddin Al Ayyubi, menyatukan masyarakat Arab yang ketika itu berpecah belah akibat perbezaan mazhab dan aliran, seterusnya membawa tentera Islam menyerang kembali Palestin. Akhirnya, pada sekitar tahun 1187, ibunegara Palestin berjaya ditawan, dan pada tahun 1291 kubu terakhir tentera Salib di tanah suci tersebut berjaya dimusnahkan.Sejak itulah tanah suci Palestin kekal di bawah pemerintahan Islam dengan aman damai. Malahan, penduduk asal Palestin iaitu Yahudi/Bani Israel dibenarkan pulang ke kampung halaman mereka, walaupun masih ramai yang bermastautin di luar. Kerajaan Islam berkembang meluas, hinggalah masuk ke era pemerintahan Turki Uthmaniyyah.Zaman Turki Uthmaniyyah mengalami kejatuhan sejak dari abad ke-19 lagi. Proses modenisasi semakin berlaku, dan kebergantungan terhadap kuasa barat semakin wujud. Krisis-krisis dan konflik dalaman melemahkan lagi kekuasaan empayar Turki Uthmaniyyah. Khalifah pada masa tersebut hanyalah pada namaEmpayar Islam semakin lemah, di bawah kekuasaan barat seperti Britain dan Perancis.Perang Dunia PertamaAkhirnya, pada tahun 1914, tercetusnya perang dunia pertama. Perang dunia pertama terdiri daripada 2 kuasa besar, iaitu Pakatan Bertiga Britain-Perancis-Russia menentang Pakatan Pusat iaitu Jerman dan Austria/Hungary. Setelah perang berterusan, negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan Italy menyertai Pakatan Bertiga, manakala Kerajaan Turki Uthmaniyah pula menyertai Pakatan Pusat.Berada di bawah Pakatan Pusat, kerajaan Turki Uthmaniyyah diserang hebat oleh Pakatan Bertiga Britain-Perancis-Russia. Kerajaan Islam Timur diserang dan ditawan oleh Britain. Kerajaan Islam Barat yang menjangkaui sehingga ke Algeria, Sudan dan negara-negara utara Afrika, dikuasai oleh Perancis. Kerajaan Islam juga diserang dari utara, oleh Russia, menyaksikan Russia menawan kawasan utara kerajaan Islam.Perlu diberi perhatian, pada ketika ini, masih belum wujud negara bangsa, kerajaan Islam adalah disatukan di bawah satu pemerintahan khalifah, manakala setiap kawasan pula ditadbir oleh gabenor masing-masing.Perpecahan Negara ArabPada ketika tempoh inilah, kerajaan Turki Uthmaniyyah mengalami konflik yang semakin hebat. Britain melalui perisiknya yang dikenali sebagai Lawrence of Arabia, menyuburkan semangat nasionalisma di negara-negara Arab. Pejuang kebangsaan/nasionalisma Arab pula menyerang kerajaan Turki Uthmaniyyah. Pemerintah Arab ketika itu, Emir Faisal 1, berpaling tadah dan memihak kepada Britain. Sejak dari itulah kerajaan Arab menjadi tali barut Britain.Pada tahun 1915, Britain mula menduduki kawasan Iraq. Akhirnya pada 1917, Britain menduduki semula kawasan Palestin. Tentera Britain, diketuai General Allenby, memasuki Palestin pada 9 Disember 1917 lalu memberi ucapan - “hari ini, perang salib sudah berakhir”.Pada 1917, Britain mengisytiharkan Deklarasi Balfour, iaitu perjanjian antara kerajaan Britain dengan ketua persatuan Yahudi Britain ketika itu, yang mana antaranya menjanjikan tanah Palestin kepada Yahudi. Penempatan Yahudi di Palestin meningkat, dari 50,000 sebelum itu kepada mencecah setengah juta, manakalan penduduk Islam Palestin ketika itu hampir mencecah 1.4 juta.Wakil dari Yahudi ketika deklarasi tersebut, merupakan seorang Yahudi bernama Chaim Weizzmann. Weizzman juga merupakan seorang saintis, malahan saintis pertama yang menghasilkan bahan kimia acetone, seterusnya acetone digunakan sebagai cordite, iaitu sejenis bahan letupan yang menyumbang besar kepada kejayaan Britain dalam perang tersebut. Weizzman mendesak setiausaha luar Britain ketika itu, Arthur Balfour, supaya diadakan Deklarasi tersebut. Kerana terhutang budi ke atas sumbangan Weizzman, kerajaan Britain bersetuju. Pada mulanya, Britain menawarkan tanah di Uganda kepada Weizmann, namun Weizmann menolak dan mahukan Palestin. Dikatakan, Weizmann bertanya kepada Balfour,“Encik Balfour, katakanlah saya menawarkan Paris dan London kepada encik, yang mana satukah yang encik mahukan?”“Tetapi, kami sememangnya sudah memiliki London!”“Betul itu, tetapi ketika London masih lagi sebuah kawasan paya, kami telahpun memiliki tanah Palestin!”Akhirnya, British membenarkan kaum Yahudi berhijrah ke tanah Palestin.Pada tahun 1919, Emir Faisal I ketika itu pula menandatangani perjanjian antara beliau dengan Chaim Weizzmann, menyatakan sokongan sepenuhnya beliau dan kerajaan Arab kepada Deklarasi Balfour.Akhirnya pada tahun 1919, berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kerajaan Islam Turki Uthmaniyyah menerima tamparan hebat setelah kehilangan kawasan-kawasannya yang luas, termasuklah Palestin. British dan Perancis mula menjalankan kolonisasi di tanah-tanah jajahannya. Dari situ wujudlah negara bangsa, apabila sempadan-sempadan digariskan memisahkan sempadan agama.Kejatuhan Turki UthmaniyyahPada tahun 1918, tentera kolonial Britain menduduki pusat pemerintahan Turki Uthmaniyyah, iaitu Istanbul. Pada tahun 1922, setelah tamat Perang Dunia Pertama, sebuah Persidangan Lausanne diadakan, yang antaranya mempunyai beberapa tuntutan seperti - sistem khalifah ditamatkan, khalifah mestilah dibuang negeri, harta khalifah dirampas, dan kerajaan turki baru akan ditubuhkan atas dasar sekular. Ya, persidangan tersebut menjanjikan kemerdekaan ke atas negara Turki.Seorang ahli Parlimen Turki pernah bertanya kepada Lord Curzon, ketua perunding pihak pakatan ketika itu - “Kenapa hanya Turki dimerdekakan, sedangkan negara-negara Arab yang lain masih di bawah pemerintahan kolonial?”Lord Curzon menjawab - “Hakikatnya Turki telah dimusnahkan dan tidak akan bangkit lagi, kerana kita telah menghancurkan kekuatannya - Khalifah dan Islam.Dalangnya utamanya, Mustafa Kamal Attartuk. Dia mengeluarkan ugutan ke atas kabinet turki ketika itu, lalu merombak parlimen sedia ada yang tidak bersetuju dengan persidangan tersebut. Parlimen kedua yang ditubuhkan juga tidak bersetuju dengan persidangan tersebut. Akhirnya, Mustafa Kamal Attartuk mengadakan konspirasi politik lalu merampas tampuk pemerintahan.3 Mac 1924, kerajaan khalifah secara rasminya ditamatkan. Pada pagi hari tersebut juga, khalifah terakhir, khalifah Abdul Mejid II, diusir keluar dan dibuang negeri. Mustafa Kamal Attartuk mengambil mengambil takhta, dan proses pengsekularan bermula.HolocaustKeadaan berterusan, sehinggalah naiknya seorang pemerintah Jerman ketika itu, iaitu Adolf Hitler. Ketika tercetusnya perang dunia kedua oleh beberapa sebab, Hitler melaksanakan pelan pemusnahan kaum yang dikenali sebagai Action T4. Pelan ini merencanakan pembunuhan euthanasia beramai-ramai keatas golongan tertentu, majoritinya Yahudi.Setelah tamat Perang Dunia Kedua, dianggarkan seramai hampir 6 juta Yahudi di seluruh Eropah mati dibunuh.Setelah mengalami kerugian yang besar, Britain berundur dari Palestin dan tanah-tanah jajahannya yang lain pada 1948.Penglibatan Amerika SyarikatAmerika Syarikat, selaku kuasa besar dunia setelah Perang Dunia Kedua, memainkan peranan penting dalam penubuhan negara Israel. Pada asalnya, Israel tidaklah wujud sebagai sebuah negara yang hakiki. Setelah holocaust yang dilakukan oleh Hitler tamat, jumlah penduduk Yahudi yang ada adalah sedikit, serta mereka hidup dalam kesusahan dan ketakutan.Pada ketika itulah, Persatuan Yahudi Amerika mengutuskan tuntutan kepada Presiden US ketika itu, Harry Truman. Pada November 1947, tuntutan tersebut dibawa ke persidangan PBB lalu PBB mendeklarasi pemisahan Palestin. Pada 16 May 1948, kerajaan sementara Israel ditubuhkan di Palestin, dengan sokongan dari PBB. Presiden Harry Truman menyokong sepenuhnya penubuhan Israel, maka wujudlah penempatan Israel di tanah Palestin sehingga kini. Presiden Israel yang pertama - Chaim Weizmann.Palestin SekarangSejak dari holocaust, ramai Yahudi berhijrah ke Amerika atas dasar terbuka negara tersebut terhadap mereka, serta ramai juga yang pulang ke tanah air di Israel. Yahudi di Amerika diterima dengan tangan terbuka, bantuan dan pekerjaan diberikan kepada mereka atas dasar belas kasihan akibat holocaust tersebut. Dari situlah, Yahudi di Amerika berkembang dan memegang tampuk ekonomi dan pentadbiran Amerika. Amerika, selaku kuasa besar dunia setelah Perang Dunia Kedua, memberikan sokongan tanpa putus-putus kepada negara Israel, yang didirikan di atas tanah Palestin yang dirampas secara haram.Sehingga kini, Israel terus-terusan menyerang Palestin dalam usaha meluaskan sempadannya. Palestin pula berjihad, dalam usaha menawan kembali Masjidil Aqsa. Sejak kerajaan khalifah Islam tumbang, tiada sesiapa lagi yang mahu menyokong Palestin. Negara-negara Islam yang lain tunduk takut dan akur kepada Amerika. Sampai bila keadaan ini akan berakhir? Hanya 2 - sama ada Palestin akan terus dihapuskan dan Masjidil Aqsa dimusnahkan dalam usaha mereka mencari Temple of Solomon, ataupun tertegaknya kembali kerajaan khalifah Islam menyokong perjuangan Palestin.Di mana kita? Kita boleh berdiam diri tidak berbuat apa-apa, sekaligus menjadikan kesudahan yang pertama tadi sebagai realiti.Ataupun, kita boleh berusaha melakukan sedaya upaya menyokong perjuangan Palestin, yang membawa kepada kesudahan yang kedua.Fikir-fikirkan.

Friday, January 16, 2009

bacalah sebentar kawanku.......

Pembunuhan Beramai-ramai Umat Islam
Palestin Oleh Rejim Zionis
13/12/47 - YEHIDA
18/12/47 - KHISAS
QAZAZA
PERKAMPUNGAN AL-SHEIKH
DEIR YASSIN
NASER AL-DIN
BEIT DARAS
MASJID DAHMASH
DAWAYMA
SHARAFAT
KIBYA
KAFR QASEM
AL-SAMMOU'
SABRA DAN SHATILA
OYON QARA
MASJID AL-AQSA
MASJID IBRAHIMI
JABALIA
'CHECKPOINT' ERETZ
Palestine Times: Mac 1993Senarai Pembunuhan Beramai-ramai berikut bukanlah lengkap, tetapi sekadar membuktikan realiti sebenar penjajahan sebenar Rejim Zionis Yahudi ke atas Palestin dan juga untuk membuktikan bahawa kekejaman dan penindasan ini bukanlah seperti lain-lain kesam sampingan peperangan, tetapi adalah kekejaman yang diatur rapi dengan satu tujuan mutlak, iaitu sebuah 'Negara Yahudi' yang bebas dari 'goyim' (bukan Yahudi).

YEHIDA13 Disember 1947: beberapa orang pemuda Islam di kampung Yehida (berhampiran Petah Tekva, penempatan Zionis yang pertama ditubuhkan) telah berjumpa di sebuah kedai kopi apabila mereka ternampak sepasukan Peronda Tentera British memasuki kampung tersebut. Mereka berasa agak lega kerana pada hari sebelumnya pengganas Yahudi telah membunuh 12 orang Palestin. Empat buah kereta ronda tersebut berhenti di hadapan kedai kopi tersebut dan beberapa orang lelaki berpakaian seragam dan bertopi besi kelaur darinya. Namun mereka bukanlah askar-askar British tetapi penganas-pengganas Israel yang menyamar. Mereka melepaskan tembakan dari mesingan ke arah orang ramai yang berada di kedai kopi tersebut. Sesetengah dari mereka pula telah meletakkan bom-bom bersebelahan dengan rumah-rumah orang Islam manakala sebahagian yang lain melemparkan bom-bom tangan ke arah orang awam. Kelihatan seperti seluruh penduduk kampung tersebut akan dibunuh mereka. Kedatangan peronda British yang sebenar bagaimanapun menghentikan rancangan mereka. Seramai 7 orang Islam terbunuh. Pada hari yang sama, sebelum kejadian tersebut, 6 orang Islam terbunuh manakala 23 lagi cedera apabila bom-bom buatan sendiri dilemparkan ke arah orang-orang Islam yang berdiri berhampiran 'Damascus Gate' di Baitul-Maqdis. Di Jaffa, sebuah bom lagi membunuh 6 orang Islam dan mencederakan 40 orang lagi.
Rejim Zionis memang kurang-ajar tetapi di manakah maruah Ummah ini apabila hanya mengharapkan tentera kuffar untuk mempertahankannya. Hinanya kita tanpa kekuatan hasil semangat Jihad.


KHISAS18 Disember 1947: 2 buah kereta penuh dengan pengganas-pengganas Haganah melalui Kampung Khisas (di sempadan Lebanon-Syria) sambil melepaskan tembakan dari mesingan dan melontar bom-bom tangan. 10 orang Islam dibunuh.

QAZAZA19 Disember 1947: 5 orang kanak-kanak Islam dibunuh oleh pengganas Yahudi yang meletupkan perumahan di perkampungan Mukhtar.

PERKAMPUNGAN AL-SHEIKH1 Januari 1948: Pada malam tersebut kira-kira 200 orang Yahudi berssenjatakan mesingan dan bom tangan telah menyusup masuk ke sebuah perkampungan kecil yang dikenali sebagai al-Sheikh (5km Tenggara Haifa). Mereka datang dari arah bukit-bukit selatan kampung tersebut (besar kemungkinan dari penempatan Yahudi, Nisher kira-kira 5km dari kampung tersebut). Mereka menyerang rumah-rumah pada sekitar perkampungan tersebut dengan bom-bom tangan dan kemudiannya menyelesaikan serangan mereka dengan mesingan membunuh kira-kira 40 orang Islam, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.


DEIR YASSIN9-10 April 1948: Pembunuhan Beramai-ramai ini membuktikan kekejaman rejim Zionis Israel dan juga sifat dusta mereka. Ketua kampung tersebut telah berjanji dengan pihak Zionis untuk memberikan maklumat tentang pergerakan orang-orang luar di kawasan tersebut dan juga lain-lain maklumat strategik dengan syarat kampung mereka tidak diganggu oleh rejim tersebut. Rejim Zionis Israel bagaimanapun tidak memegang janji mereka. Di dalam operasi yang dikenali sebagai 'Operation Unity', pengganas-pengganas Haganah, Irgun dan Stern telah bekerjasama. Pada jam 4:30 pagi, hari Jumaat, 9 April 1948, mereka telah mengepung kampung tersebut yang berhampiran dengan 2 penempatan Yahudi, Givat Shaul dan Montefiore. Selama 2 hari, pengganas-pengganas Yahudi ini membunuh lelaki, perempuan dan kanak-kanak, merogol para wanita dan menyamun barang-barang kemas mereka.
Seorang doktor dari Pertubuhan Palang Merah yang tiba di kampung tersebut pada hari kedua telah menceritakan apa yang dilihatnnya sendiri - sapu bersih - seperti yang dinyatakan oleh salah seorang pengganas tersebut. Menurut beliau 'sapu bersih' ini dilakukan dengan mesingan, kemudian bom tangan dan disudahi dengan pisau.
Perut wanita-wanita Islam dibelah dan bayi-bayi disembelih di tangan-tangan ibu-ibu mereka yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kira-kira 250 orang dibunuh sebegini. 25 dari mereka adalah ibu-ibu hamil yang ditikam perut mereka dengan 'bayonet' ketika masih hidup. 52 orang kanak-kanak dikudungkan di hadapan ibu-ibu mereka, dan mereka kemudiannya dibunuh dan kepala mereka di kerat putus. Agensi Yahudi dan komander Pasukan Darat British mengetahui tentang peristiwa ini ketika ia berlaku, tetapi, tiada apa-apa tindakan diambil untuk menghentikanya.
Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada mereka yang ingin bekerjasama dan berbaik-baik dengan puak Yahudi ini.

NASER AL-DIN13-14 April 1948: Sebuah kontigen pengganas Lehi dan Irgun telah memasuki kampung ini (berhampiran dengan Tiberias) pada malam 13 April berpakaian seperti pejuang Arab. Apabila mereka tiba, para penduduk kampung telah keluar untuk menyambut mereka. Pengganas-pengganas tersebut telah membalas dengan tembakan, membunuh keseluruhan penduduk kampung tersebut kecuali 40 orang. Semua rumah di kampung itu diranapkan.

BEIT DARAS21 Mei 1948: Setelah beberapa kali gagal menduduki kampung ini, rejim Zionis telah menggerakkan sebuah kontigen yang besar dan mengepung kampung ini. Para penduduk Beit Daras mengambil keputusan bahawa kaum wanita dan kanak-kanak lebih baik meninggalkan kampung itu. Ketika mereka ini bergerak meninggalkan kampung tersebut, tentera Zionis telah membunuh kesemua mereka walaupun menyedari bahawa mereka adalah kaum wanita dan kanak-kanak yang tidak ikut ber'perang'.

MASJID DAHMASH11 Julai 1948: Selepas Batalion ke-89 Komando Israel yang diketuai oleh Moshe Dayan menduduki Lydda, pihak Israel telah mengumumkan kepada orang-orang Islam melalui pembesar suara bahawa sekiranya mereka pergi ke sebuah masjid, mereka akan selamat. Sebagai membalas dendam atas satu serangan bom tangan yang membunuh beberapa orang askar Israel, 80-100 orang Islam telah dibunuh di dalam masjid tersebut. Tubuh mereka ditinggalkan bergelimpangan dan reput selama 10 hari. Masjid tersebut masjid berdiri tetapi ditinggalkan sehingga kini.
Pembunuhan ini menyebabkan penduduk di Lydda dan Ramle ketajutan dan panik. Mereka kemudian dihalau keluar dari bandar-bandar ini setelah segala barangan milik mereka diambil oleh askar-askar Israel. Brigadier Komander ketika itu, Yitzhak Rabin berkata," Tiada cara lain kecuali dengan kekerasan dan tembakan amaran untuk memaksa mereka berjalan 10-15 batu ke tempat mereka bertemu tentera." Kebanyakan dari 60,000 penduduk Lydda dan Ramle melarikan diri ke kem pelarian berhampiran Ramallah. Kira-kira 350 orang mati dalam berjalanan akibat kekeringan dan strok kepanasan. Ramai yang terselamat dengan meminum air kencing mereka sendiri. Keadaan di kem pelarian itu menyebabkan banyak kematian lagi.

DAWAYMA29 Oktober 1948: Berikut adalah pengakuan seorang tentera Yahudi yang menyertai pendudukan perkampungan Dawayma (di daerah Haifa): "...Mereka membunuh di antara 80 hingga 100 orang kaum wanita dan kanak-kanak. Untuk membunuh kanak-kanak, mereka memecahkan kepalanya dengan kayu. Tidak ada sebuah rumahpun yang ditinggalkan tanpa mayat... Seorang komander mengarahkan seorang askar membawa 2 orang wanita ke dalam sebuah bangunan sebelum meletupkan bangunan tersebut... Seorang askar lagi berasa bangga kerana telah merogol seorang wanita Arab sebelum membunuhnya..." Pembunuhan ini dilakukan oleh Batalion ke-89, yang bertanggung-jawab di Lydda.


SHARAFAT7 Februari 1951: askar-askar Israel telah melintasi sempadan persenjataan ke kampung ini (5 km dari Baitul-Maqdis) dan meletupkan rumah ketua kampung dan jiran-jiran beliau. 10 orang terbunuh (2 lelaki tua, 3 wanita, 5 kanak-kanak) dan 8 orang tercedera.

KIBYA14 Oktober 1953: Pada jam 9:30 malam kira-kira 700 askar biasa Israel telah menyerang kampung Kibya di sempadan Jordan (Barat Daya Baitul-Maqdis). Dengan menggunakan mortar, mesingan, senapang dan bahan letupan, mereka telah meletupkan 42 buah rumah, sebuah sekolah dan masjid. Setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang dijumpai mereka dibunuh. 75 orang penduduk kampung dibunuh dengan kejam. Operasi ini diarahkan oleh Ariel Sharon.

KAFR QASEM29 Oktober 1956: Para Pengawal Sempadan Israel memulakan apa yang mereka namakan rondaan ke Perkampungan Segitiga pada jam 4 petang. Mereka memberitahu ketua-ketua kampung di situ bahawa waktu bermulanya 'curfew' hari tersebut dan hari-hari seterussnya adalah 5 petang bukannya 6 petang lagi. Mereka tiba di Kafr Qasem pada kira-kira 4:45 petang dan ketua kampung tersebut telah memprotes kerana terdapat kira-kira 400 orang kampung yang bekerja di laur kampung dan beliau tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberitahu mereka tentang waktu yang baru itu. Seorang pegawai berjanji pada beliau yang para pekerja tersebut akan diuruskan. Para pengawal tersebut kemudiannya telah menunggu di pintu masuk kampung tersebut. 43 orang penduduk Kafr Qasem telah dibunuh apabila mereka pulang dari bekerja oleh tentera Israel kerana melanggar undagn-undang yang tidak mereka ketahui. Pada pintu masuk sebelah utara pula, 3 orang dibunuh manakala 2 orang lagi dibunuh di dalam kampung tersebut. Mangsa-mangsa termasuklah wanita dan kanak-kanak. Lutanat Danhan sedang meronda kawasan tersebut dengan jeepnya dan melaporkan kejadian tersebut. Melalui wirelessnya, dia berkata, " kurang 15 orang Arab". Tidak lama kemudian dalam laporannya melalui radio ke ibupejabatnya dia berkata, "terlalu sukat untuk dikira."

AL-SAMMOU'13 November 1966: Tentera Israel menyerang kampung ini, memusnahkan 125 buah rumah, sebuah klinik dan sekolah dan juga 15 buah rumah di perkampungan berhampiran. 18 orang terbunuh dan 54 orang cedera.

SABRA DAN SHATILA15-18 September 1982: Selepas pendudukan Lebanon Phalangist oleh Israel pada 1982, boneka Israel membunuh lebih 3000 orang Islam Palestin, lelaki, wanita dan kanak-kanak di bawah pemerhatian tentera Israel. Kiraan mayat oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah melaporkan 2750 mayat. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi dan mungkin tidak akan diketahui.

OYON QARA 20 Mei 1990: Seorang askar Israel memaksa buruh Islam berbaris dan membunuh 7 daripada mereka denga sub-mesingannya. 13 orang lagi orang Islam dibunuh oleh tentera Israel di dalam demonstrasi berikutan pembunuhan tersebut.

MASJID AL-AQSA 8 Oktober 1990: Polis Israel melepaskan tembakan ke atas umat Islam di Masjidil-Aqsa membunuh 22 orang.

MASJID IBRAHIMI25 Februari 1994: Seorang pengganas Yahudi dari penempatan Keryat Arba' membunuh 50 orang Islam di Masjid Ibrahimi di al-Khalil (Hebron) dan memcederakan kira-kira 200 orang. Berikutnya, demonstrasi besar-besaran diadakan di jalan-jalan di Palestin dan tentera Israel telah membalas dengan peluru hidup. 23 orang terbunuh dan ratusan lagi cedera. Laporan-laporan menyatakan bahawa terdapat 3 orang Yahudi yang menembak, bukan seorang.

JABALIA28 Mac 1994: Seorang polis Yahudi yang menyamar telah membunuh 6 orang aktivis Islam dan mencederakan 49 orang lagi. Sesetengah aktivis Islam yang cedera telah dikeluarkan dari kereta-kereta mereka dan ditembak mati di kepala mereka.

'CHECKPOINT' ERETZ 17 Julai 1994: 11 orang Islam dibunuh dan 200 orang lagi cedera.
Ini hanyalah sebahagian daripada siri kekejaman rejim Zionis Israel ke atas Umat Islam Palestin. Sekiranya serangan-serangan ke atas Selatan Lebanon diambilkira, jenayah kekejaman Zionis ini akan lebih jelas lagi. Sekiranya kita mengkaji secara terperinci tentang kekejaman pada 1948 dalam opersai 'sapu bersih', pemusnahan tempat-tempat suci Islam, perampokan askar-askar dan penduduk-penduduk Yahudi, mungkin kita dapat memahami apa itu Zionism sebenarnya.
Quotes from the Jewish Bible, the Torah:
"Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places: And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it"
Numbers 33:52,53
"And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword."
Joshua 6:21

Wahai Pemuda-pemudi Islam, bangunlah dari tidurmu.
Lupakan senyuman manis musuh-musuh ini.
Tinggalkan candu-candu mereka.
Jauhi adat, pakaian dan resam mereka.
Perangi kekejaman mereka.
Pertahankan Ummah ini.
Moga Ummah ini, beroleh kemenangan.
Moga kau, menjadi pilihan Allah,
untuk penghormatan yang abadi,
sebagai shuhada'.
..........................turu....

Tuesday, January 13, 2009

Muslim ilusi vs Yahudi realliti...

Realiti sentiasa mengalahkan ilusi.
Ramainya kita hanyalah sebuah ilusi. Hakikatnya kita sedikit, dan jumlah itu semakin sedikit apabila saudara-saudara kita berbondong-bondong murtad meninggalkan kita.
Kayanya kita hanyalah sebuah ilusi. Hakikatnya kita miskin. Kita miskin jiwa, miskin daya juang dan kemiskinan itu semakin miskin apabila saudara-saudara kita tidak mampu mengawal jual beli harta mereka sendiri yang selama ini mengkayakan musuh.
Cerdiknya kita hanyalah sebuah ilusi. Hakikatnya kita bodoh. Kita masih dibelenggu oleh persoalan-persoalan yang bodoh dan tidak langsung menghasilkan sebarang hasil. Kebodohan kita menjadi semakin bodoh apabila kita tenggelam dalam tajuk-tajuk debat sesama kita yang langsung tidak menggambarkan yang kita sedang berada di medan perang.
Bersatunya kita hanyalah sebuah ilusi. Hakikatnya kita berpecah. Hati-hati kita terlalu mudah untuk diungkaikan ikatannya. Penyakit hati kita sangat menjijikkan. Berpecah belah hanya kerana secawan kopi. Pecah belah rumahtangga, pecah belah jiran tetangga, pecah belah masyarakat sedesa, pecah belah antara negara, perpecahan kita dari hujung daun hingga ke akar umbi.
Ya, jika al-Quran yang menjadi pengukurnya, maka Yahudi di Palestin itu adalah realiti. Nasrani di Rumah Putih itu adalah realiti. Namun umat Islam yang mengelilingi Rumah Hitam di Masjidil Haram itu hanyalah ilusi. Dan ilusi akan terus dikalahkan oleh realiti.
Selagi kita tidak berusaha untuk membentuk diri menjadi Mukmin sejati, selagi itulah kita tidak akan diizinkan oleh Allah untuk melihat pembebasan Palestin dan Masjidil Aqsa.
Tragedi di Gaza adalah seruan Allah untuk kita kembali kepada Islam.
Islam yang tulen.
Ibu bapa didiklah anak menjadi Muslim, jangan dibiarkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Kenalkan kepada anak-anak kita apa itu Islam dan apa itu Jahiliyyah. Fahamkan mereka siapa Yahudi dan Nasrani dan mengapa mereka dikutuk Allah. Ajarlah anak-anak mencintai kebenaran, keadilan dan memusuhi kezaliman. Agar dengan jiwa tulen seorang putera Muslim dan puteri Muslimah, Yahudi tulen akan dikalahkan oleh Muslim tulen.

Sunday, January 11, 2009

SEBAHAGIAN FAKTA YANG PERLU DIKETAHUI..

Disenaraikan antara sejarah kekejaman Yahudi yang tidak akan dapat dilupakan bangsa Palestin ? sebelum dan sesudah wujudnya negara Israel? KAUM Yahudi mengaku mereka keturunan Nabi Daud. Mereka percaya kawasan sekitar Bukit Zion atau Palestin adalah bekas kerajaan Nabi Daud yang telah ditawan dari Bani Al-Yabusiyyah. YAHUDI memilih segi tiga terbalik sebagai lambang mereka, yang bermaksud materialisme, manakala segi tiga betul adalah spiritualisme. Gabungan kedua-duanya ? segi tiga betul dan terbalik ? membentuk berbucu enam yang menjadi lambang agama Yahudi hingga kini.YAHUDI menganggap mereka bangsa pilihan dan bangsa-bangsa lain mereka panggil kafir atau goyem. Agama Yahudi hanya untuk mereka cenderung untuk bersikap ekskusif, menolak orang lain kerana berasa bangsa lain tidak setaraf dengan mereka. PERKATAAN Zionisme diambil sempena nama Bukit Zion. Pertubuhan Zionis Sedunia diwujudkan pada tahun 1897 dengan matlamat menguasai seluruh alam khas untuk bangsa mereka di Zion (Palestin). KONGRES pertama Pertubuhan Zionis Sedunia berlangsung di Basle, Switzerland pada 1897. Usul Protocols of Zion mengandungi perancangan terperinci untuk menguasai Palestin dan seluruh dunia telah diterima tanpa bangkangan. Antara strateginya ialah menyebar fitnah, mencetuskan perbalahan dan permusuhan di kalangan negara-negara Eropah. ISRAEL wujud pada 1948 dengan keluasan 20,770 kilometer persegi, terletak di antara Mesir, Semenanjong Gaza, Jordan, Lebanon dan Syria. Ia sebenarnya adalah sebahagian daripada bumi Palestin yang dirampas melalui perang dengan sokongan Britain dan Amerika. BANGSA Yahudi tidak menggalakkan perkahwinan campur. Pada mereka bangsa lain tidak layak berkongsi hidup dengan mereka. Malah mereka juga memberikan pelbagai gelaran negatif kepada Yahudi yang memilih pasangan bangsa lain. KANAK-KANAK Yahudi diajar supaya menyumpah seranah dan memaki hamun tatkala melintasi kawasan perkuburan bangsa lain terutama Islam. KESALAHAN orang Yahudi paling besar adalah membunuh banyak nabi, antaranya Hizrial, Asy?ia, Armia, Zakaria dan Yahya. Mereka juga cuba membunuh Isa dan Muhammad tetapi gagal. ORANG Yahudi telah menyelewengkan Taurat dan Talmud. Mereka melakukan kekejaman, membunuh serta merampas harta benda orang lain kononnya mengikut ajaran kedua-dua kitab itu. Antara yang diselewengkan: "Orang Israel patut membinasakan orang Arab Kan?an dan tidak akan memberi kehidupan pada mereka walaupun mereka memeluk agama Yahudi kerana Yahudi untuk Israel sahaja. Manusia lain selain Yahudi adalah anjing. Kami tidak mengambil tanah milik orang-orang Arab dan tidak menguasai sesuatu pun milik orang lain akan tetapi ia adalah warisan nenek moyang kami yang telah dikuasai musuh dan zalim. Manakala dalam Talmud yang diselewengkan ialah:"Semua bangsa selain Yahudi adalah laknat. Penguasaan Yahudi atas apa yang dimiliki al-quwaiin (selain Yahudi) adalah benar dan usaha menjaganya terus menerus dan abadi".DENGAN berpegang kepada kitab yang diselewengkan itu juga mereka bebas melakukan keganasan di mana saja bumi dipijak. Sebenarnya orang Yahudi telah melancarkan operasi ?sapu bersih? ke atas rakyat Palestin sejak sebelum penubuhan Israel lagi. Mereka mahu menjadikan negara itu seratus peratus Yahudi. Antara kekejaman yang mereka lakukan ialah: 13 Disember 1947 ? Sebuah perkampungan orang Islam Palestin, Yehida berhampiran Petah Tekva (penempatan pertama Zionis yang dibina pada 1878. diserang. Sekumpulan Yahudi yang menyamar sebagai tentera peronda British telah melepaskan tembakan dan mengebom rumah penduduk perkampungan itu. 1 Januari 1948 ? kira-kira 200 pelampau Yahudi bersenjata mesingan dan bom tangan menceroboh kampung Al-Sheikh (5 km di tenggara Haifa) lalu membunuh wanita dan kanak-kanak. 9 ? 10 April 1948 ? dalam Operation Unity, pengganas Haganah, Irgun dan Stern bersatu mengepung kampung Deir Yassin selama dua hari. Dalam tempoh itu 250 orang Arab dibunuh dan dengan kejam dan wanitanya dirogol. Seramai 25 orang wanita hamil dibelah perutnya dan bayi mereka disembelih, 52 kanak-kanak dikudungkan kaki dan tangan. 11 Julai 1948 ? Batalion ke-89 komando Yahudi yang diketuai Moshe Dayan menawarkan pengampunan kepada penduduk Islam Lyadd dan Ramle setelah berjaya menawan perkampungan tersebut. Seramai 100 menerima itu dan berkumpul di Masjid Dahmash seperti di janjikan. Namun malang, perlindungan yang diharapkan rupanya bala yang tiba, mereka semua mati. 15 ? 18 September 1982: Seramai 3,000 kanak-kanak dan wanita Palestin disembelih di khemah di Sabra dan Shatila di Lebanon. Ketua tukang sembelih itu ialah Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel sekarang. BEGITULAH ANTARA FAKTA TENTANG YAHUDI YANG PERLU KITA TAHU.. YAHUDI BANYAK MENYERANG KITA BUKAN SAJA DARI SEGI FIZIKAL TERHADAP ORANG PALESTIN TETAPI DARI SEGI MENTAL KITA UMAT ISLAM.. JUSTERU ITU AYUH KITA TEGUHKAN KALIMAH TAUHID dalam DIRI KITA AGAR KITA TIDAK MUDAH TERJERUMUS DALAM PERANGKAP YAHUDI LAKNATULLAH..

ASAL USUL YAHUDI LAKNATULLAH

Kita pernah dengar bagaimana keganasan Israel di bumi Palestin, tidak kira tua atau muda saudara kita, tidak kira lelaki atau wanita saudara kita, dikencam begitu hina. Antara ceritanya adalah Wujudnya kaum yahudi dan sejarah kehidupannya, tertubuhnya Pergerakan Zionis dan Pencerobohan dibumi Palestin. Semoga segala cerita ini akan membuka minda kita dan memberi iktibar pada kehidupan kita tentang asal usul kaum Yahudi. Asal-usul kaum yang laknat. Pada masa ini ramai orang yang beranggapan bahawa Hebrew, Bani Israel dan Yahudi itu adalah sama sahaja. Tapi sebenarnya, setiap satu dari yang disebutkan itu adalah berbeza. Hebrew merupakan satu bahasa dan bukan rumpun bangsa. Bahasa Hebrew digunakan oleh puak nomad Semitic yang tinggal di Timur Mediterranean sebelum tahun 1300 sebelum Masihi.Bani Israel pula adalah merupakan satu rumpun bangsa yang sememangnya pernah wujud dalam sejarah manusia. Manakala Yahudi pula adalah satu kumpulan manusia yang telah mengamalkan peradaban Hebrew dan BaniIsrael. Orang-orang Yahudi sebenarnya tergolong dari berbagai-bagai rumpun bangsa dan bukan satu bangsa yang tulen. Ia merupakan tidak lebih daripada sekumpulan komuniti manusia yang berjaya memelihara identity mereka selama 1900 tahun. Iaitu dari tarikh musnahnya wilayah kekuasaan Rom yang dikenali sebagai Judea dalam tahun 135 Masihi sehinggalah penubuhan Negara Israel dalam tahun 1948. Dalam tahun 1970, Parlimen Israel telah meluluskan satu undang-undang yang mentafsirkan Yahudi sebagai seorang yang dilahirkan daripada seorang ibu Yahudi. Satu tafsiran yang tidak mempunyai erti langsung. Apa yang telah mengekalkan perpaduan mereka ini ialah keteguhan mereka dalam memegang dan mengeamalkan agama yang dikenali sebagai Judaisme. Orang-orang Yahudi mengabadikan diri mereka yang begitu mendalam dan bersungguh-sungguh terhadap ilmu pengetahuan. Kepada mereka, mempelajari ilmu pengetahuan adalah satu-satunya amalan keagamaan yang mesti dilakukan di dalam apa jua keadaan sekalipun. Bagaimanapun, rata-rata, Yahudi adalah orang yang tidak sepatutnya diberi muka di atas bumi ini. Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka telah dengan mudah tunduk kepada tekanan-tekanan dan desakan Yahudi. Bagaimanakah hanya sekumpulan komuniti manusia boleh diberikan sebuah Negara. Negara itu pula adalah sebuah Negara milik orang lain. Yahudi tidak dikehendaki walau di mana-mana pun. Di antara tahun 132 hingga 135 Yahudi telah diharamkan memasuki Jerusalem. Sesiapa sahaja di kalangan mereka yang melanggar perintah itu akan dihukum bunuh. Dalam kurun ke-enam pula, orang-orang Yahudi yang merempat di Sepanyol telah diletakkan ke satu taraf kedudukan yang paling hina sekali. Semasa kebangkitan agama Kristian di Eropah, ramai orang Yahudi telah dibunuh di atas tuduhan telah menyebabkan kematian Nabi Isa. Dalam zaman Perang Salib yang berlaku di antara kurun Masihi yang ke-11 hingga kurun Masihi yang ke-13, ramai lagi orang Yahudi yang telah dibunuh. Dalam tahun 1215, majlis Gereja Roman Katholik telah mengarahkan supaya semua orang Yahudi memakai tanda pengenalan. Perkara yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Omar semasa beliau memerintah Baghdad. Dalam tahun 1920 pula, Raja Edward I, iaitu Raja England ketika itu, telah menghalau Yahudi dari bumi England. Perbuatan ini dituruti pula oleh Raja Perancis, Charles IV Dalam abad yang ke-14 dalam satu era yang dipanggil 'Black Death', pembunuhan secara beramai-ramai ke atas orang-orang Yahudi menjadi sebagai satu perkara biasa sahaja. Sepanyol menghalau penduduk-penduduk Yahudi dari Negara mereka dalam tahun 1494. Portugal pula berbuat demikian dalam tahun 1497. Sejarah juga telah membuktikan bahawa orang-orang Yahudi ini telah merempat dari satu tempat ke satu tempat. Ada di antara mereka telah lari ke Turki. Nasib baiklah ketika itu Turki adalah sebuah Negara Islam yang diperintah oleh Constantinople. Islam adalah satu-satunya agama yang sangat bertoleransi. Selain dari Turki, mereka juga lari ke Rusia dan Poland. Dalam tahun 1648 terdapat kira-kira setengah juta Yahudi di Poland. Tapi tidak lama kemudian, di sekitar tahun 1648 hingga 1658, di bawah pemerintahan Bogdani Chmielnicki, sebilangan besar dari mereka telah dibunuh dan harta mereka dimusnahkan. Selepas tahun 1650, satu era baru muncul pula di Eropah Barat berikutan dengan Reformasi Puak Protestan. Dalam era itu orang-orang Yahudi telah digalakkan pula berhijrah ke tanah jajahan British yang baru, iaitu Amerika. Dalam tahun 1791, Majlis Kebangsaan Perancis membenarkan kemasukan orang-orang Yahudi ke Negara itu. Ini dilakukan sebagai memenuhi konsep demokratik Revolusi Perancis. Namun begitu, tidak beberapa lama kemudian, Napoleon I telah membantah keras dasar itu. Sementara kedatangan orang-orang Yahudi disambut baik di Eropah Barat, Eropah Timur pula mengamalkan dasar yang berlawanan. Rusia dan Poland telah mengamalkan dasar pembunuhan beramai-ramai ke atas orang-orang Yahudi. Pembunuhan ini samalah seperti apa yang telah berlaku di Eropah Barat satu ketika dahulu. Apabila Poland Timur menjadi sebuah tanah jajahan Rusia di antara tahun-tahun 1772 hingga 1796, orang-orang Yahudi yang masih ramai lagi hidup di situ telah dikenakan sekatan-sekatan yang hebat. Mereka juga hilang hak untuk menuntut ilmu dan berniaga. Mereka tidak dibenarkan tinggal di luar tempat-tempat yang tertentu. Bukan itu sahaja, malah Kerajaan Rusia telah menggalakkan serta membiayai pembunuhan orang-orang Yahudi secara beramai-ramai. Peristiwa inilah yang dikenali sebagai 'pogrom', iaitu pembunuhan orang-orang Yahudi secara beramai-ramai di zaman moden. Ia berlaku dalam tahun 1881 berikutan terbunuhnya Czar Alexander II. Kemudian dalam tahun 1903 dan tahun1905, ekoran dari kegagalan Revolusi Rusia, berlaku sekali lagi pogrom. Pogrom kali ini hebat dan berlaku di 600 buah kampung orang-orang Yahudi. Mereka dicincang hidup-hidup sementara harta benda mereka serta rumah-rumah mereka dibakar. Pogrom yang mengorbankan beratus-ratus ribu orang Yahudi pula berlaku semasa Perang Saudara Rusia akibat dari Revolusi Bolshevik dalam tahun 1917. Dalam tahun 1938, pogrom juga telah berlaku di Jerman. Dan pogrom yang terbesar sekali yang pernah berlaku dalam sejarah ialah pogrom yang berlaku dalam Perang Dunia Kedua di mana seramai enam juta orang-orang Yahudi telah dibunuh secara sistematik dalam apa yang dinamakan oleh Kerajaan Jerman sebagai 'penyelesaian terakhir kepada masalah orang-orang Yahudi'.
( sekiranya sejarah ini kurang tepat, harap dapat perbetulkan )

Friday, January 9, 2009

KHUTBAH TERAKHIR NABI MUHAMAD
KHUTBAH TERAKHIR NABI MUHAMAD( Sallallahu alaihi wasallam )Khutbah ini disampaikan pada 9hb Zulhijjah tahun 10 Hijriah di lembah Uranah Gunung Arafah.Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini.Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini, dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa agar orang lain tidak menyakiti kamu pula, dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengaharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan dari sekarang.Berwaspadalah terhadap syaiton demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas para isteri kamu mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita -wanita kamu dengan baik dan berhemahlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.Wahai manusia dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat demi harta kekayaan kemu, kerjakanlah ibadah Haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama tidak seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam Taqwa dan beramal soleh.Ingatlah, bahawa kamu akan mengadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggung jawapkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau Rasul yang akan datang selepas dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya itulah Al Quran dan Sunahku.Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semuga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah Ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalah MU kepada hamba MU

Thursday, January 8, 2009

Dendam Yahudi Terhadap Rasulullah
Rasulullah s.a.w. cuba memberi ruang dan peluang kepada orang-orang Yahudi Madinah, meski baginda cukup tahu hati budi mereka. Dengan harapan akan terbuka hati; kalaupun tidak juga mahu beriman setidak-tidaknya boleh menjadi jiran yang baik dan boleh diharapkan.Sebagai usaha diplomasi, Rasul mengikat perjanjian rnuafakat dengan mereka, khasnya dengan tiga suku terbesar Yahudi Madinah Bani Qainuqak, Bani Nadhir dan Nabi Quraizah. Muafakat dalam hal tolong-menolong atas dasar kemanusiaan.Atas dasar tanggungjawab sosial hidup sekampung. Muafakat akan sedia tolong-menolong jika salah satu pihak menghadapi kesusahan atau diserang musuh dari luar. Kedua-dua belah pihak bebas mengamalkan agama masing-masing tanpa ada hina-menghina. Termasuk dalam janji muafakat juga bahawa orang-orang Yahudi tidak boleh memberi bantuan kepada musuh walaupun bukan masa peperangan.Awalnya mereka akur dan menghormati janji. Namun semakin lama semakin terserlah wajah sebenar hati budi orang-orang Yahudi Madinah. Kecuali segelintir saja yang masih setia, selain beberapa orang yang telah pun menerima seruan dakwah Rasulullah s.a.w. Tertulislah nama mereka dalam sebaris para Sahabat Rasul.Tindakan yang sungguh-sungguh menunjukkan betapa busuknya hati orang-orang Yahudi itu ialah berpakat hendak membunuh Rasulullah s.a.w. Rasul atas satu urusan penting telah pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadhir ditemani beberapa orang Sahabat. Rasul berhajatkan sedikit pertolongan melibatkan perbelanjaan tertentu memandangkan komuniti Yahudi Bani Nadhir berupaya membantunya.Cerah harapan Rasul apabila beberapa tokoh pemuka Yahudi yang ditemui bersedia membantu. Bagi meraikan tetamu, rombongan Rasul diminta agar tidak pulang dahulu sebelum menjamah jamuan. Rasul pun tidak keberatan memenuhi permintaan, duduk sebentar menunggu tuan rumah mengangkat hidangan.Rupa-rupanya orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang hadir di majlis itu cuba hendak mengambil kesempatan daripada sikap ramah dan lembut Rasulullah s.a.w. Cepat sekali . mereka mengatur rancangan hendak membunuh Rasul. Seorang di kalangan mereka bernama Salam bin Misykam cuba menegah kerana Rasulullah akan tahu juga nanti, dikhabarkan oleh Tuhannya.Tetapi suara kebimbangan itu tidak berpengaruh. Bukan senang mendapat peluang begitu, fikir mereka. Orang yang sangat dibenci selama ini, cuma tidak dizahirkan kebencian secara terang-terangan telah datang ke pangkuan mereka. la adalah peluang yang paling baik, tidak akan ada lagi peluang begitu. Kebetulan Rasul sedang bersandar di dinding, cara paling mudah ialah dengan melemparkan sebungkah batu besar dari atas.Mangsa tidak menyedari dan tidak sempat menyelamatkan diri. Begitu idea beberapa orang di kalangan mereka. Pantasnya mereka mendapatkan sebungkah batu besar dan bersusah payah memanjat tangga membawanya naik ke bahagian atas, pantas lagi Rasulullah s.a.w. mengetahui maklumat sulit itu. Dan segera beredar dari zon bahaya yang mengancam nyawanya. Terus pulang tanpa sepatah permisi.Tidak terkata betapa terkejutnya beberapa kepala Yahudi Bani Nadhir menyedari rancangan mereka telah diketahui Rasul.Sekeras-keras hati orang-orang Yahudi itu, lekuk juga diketuk cemas dan bimbang. Berat prasangkamengatakan Rasulullah s.a.w. tidak akan melupakan begitu saja apa yang cuba mereka lakukan.Walaupun cuba menangkis kekhuatiran itu menggunakan alasan Rasul memiliki kemuliaan budi yang kaya dengan sifat lemah lembut, pemaaf, penyayang dan bertolak ansur, mereka tidak mampu menafikan kejinya perbuatan menyakiti tetamu, apatah lagi cuba hendak membunuhnya.Rasulullah s.a.w. datang semula ke penempatan orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Bukan lagi dengan maksud hendak meminta bantuan atau berbincang masalah, tetapi menjatuhkan hukuman. Mereka bersalah kerana berkomplot hendak melakukan pembunuhan. Sasarannya pula bukan sembarangan orang D Rasulullah s.a.w. sendiri.Sejarah menyaksikan betapa maha agung dan tingginya sifat kepimpinan Rasulullah s.a.w. Selaku pemimpin umat, baginda masih meletakkan harapan mudah-mudahan umat pimpinannya dari kalangan orang-orang Yahudi itu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah SWT, justeru tidak dijatuhi hukuman mati ke atas mereka. Sebaliknya diusir keluar dari Madinah.Tindakan yang juga merupakan strategi untuk kelangsungan dakwah baginda s.a.w. Ribuan pasang mata di sekitar Madinah yang sentiasa memerhati tingkah laku orang-orang Islam harus dipengaruhi dengan pendekatan akhlak yang luhur. Begitu juga mereka yang berada jauh di pedalaman dan di tempat-tempat lain.Kerasnya hati orang-orang Yahudi Bani Nadhir, tidak mengaku kesalahan mereka. Ertinya mereka tidak mahu tunduk pada perintah Rasul. Keengganan semakin kuat dengan sokongan kepala munafikin Madinah, Abdullah bin Ubai. Abdullah menjanjikan bantuan 2000 orang rakannya menghadapi Rasul dan kaum Muslimin.Dia juga berjanji akan memanggil orang-orang Yahudi Bani Quraizah membantu. Sementara itu orang-orang Yahudi Bani Nadhir sudah terkepung di dalam benteng mereka. Tidak berani ke mana-mana kerana Rasulullah s.a.w. bersama kaum Muslimin sedang menunggu mereka di luar.Orang-orang Yahudi Bani Nadhir cuba mencabar ketegasan Rasul s.a.w. dengan terus bertahan di dalam benteng. Sambil menunggu-nunggu Abdullah bin Ubai memenuhi janjinya. Namun selepas lebih dua minggu terkepung, janji hanya tinggal janji. Mahu tak mahu akhirnya mereka akur pada kenyataan, terpaksa menyerah juga.Orang-orang Yahudi Bani Nadhir tidak dibenarkan lagi menjadi penduduk negeri Madinah. Berkembaralah mereka meninggalkan kampung halaman membawa dendam dan kebencian yang panas menggelegak. Terus membuak-buak dari sehari ke sehari. Sehinggalah kira-kira setahun kemudian ia diletuskan menerusi satu tindakan yang tidak dijangka.Dari penempatan baru yang terletak di Khaibar, beberapa orang pemuka Yahudi Bani Nadhir; Huyayu bin Akhtab sebagai pemimpin utama, Sallam bin Misykam, Ibnu Abil Huqaiq dan Kinanah bin al-Haris serta dua orang tokoh penting Yahudi Bani Wail; Hauzah bin Qais dan Abu Amar telah merancang satu 'projek mega' D mengheret kafir Quraisy Makkah serta beberapa kabilah Arab di sekitar menyertai operasi perang terbesar zaman itu.Dengan segala tipu helah, mereka berjaya membentuk satu batalion tentera dianggotai kira-kira 11,000 orang tentera. Turut teriibat dalam pakatan ialah Yahudi Bani Quraizah yang menikmati hak keamanan mendiami negeri Madinah. Tugas mereka mudah, membuat kacau di dalam kota semasa Rasul dan kaum Muslimin menghadapi musuh di sempadan.Bulan Syawal tahun 5 Hijriah, gabungan tentera bersekutu tajaan Yahudi itu bergerak ke Madinah. Tetapi syukurlah... misi tersebut tergendala, terkandas di pinggir khandak.
SEJARAH YAHUDI DI MADINAH

Y A H U D I memang satu-satunya bangsa yang laknat dan langsung tidak boleh dipercayai sampai dunia ini kiamat. Tidak boleh dijadikan sahabat. Sejarah membuktikannya ia pengkhianat laknat, lagipun watak yang kelihatan jelas watak perampok, penipu, pembunuh dan penjahat dan memang segala macam yang jahat ada saja dalam diri Yahudi. Kita doa Allah datangkan bala kepada Yahudi segera agar secepatnya mati merempat.
Hari ini mereka berjanji dan esok akan dikhianatinya janji itu. Berulang kali. Bukan sekali, malah berkali-kali. Beratus kali. Beribu kali. Berjuta kali. Lihat saja apa yang terjadi di Palestina. Itulah sikap Yahudi sejak dulu hingga sekarang ini. Titik/kenyataan saya tidak ada timbang rasa. Stop!/kalau ada yang mempersoalkan, sila hadir dengan fakta yang nyata.
Sekarang marilah kita duduk sambil bersembang dan minum teh. Dengarkan apa yang saya perkatakan. Saya tak perlu bayaran, cuma datang dan dengar dengan hati terbuka penuh rasa setiakawan sebagai orang Islam yang bersaudara. Kita teliti dulu asalnya sikap Yahudi yang ada di Madina kala Nabi ada. Iya, Yahudi di Madina terdiri dari 3 golongan iaitu Yahudi Qainuqa, Yahudi Nadhir dan Yahudi Quarizhah.
Yahudi di Madina itu mengakui yang mereka adalah Putera (macam anak raja pula) dan Kekasih Allah( entah Tuhan mana mengakui) atau Umat Terpilih (terpilih sebagai terlaknat) dan kerana itu keNabian hanya mereka saja yang berhak digelar/orang lain tidak, tetapi kala Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan bukan dari golongan mereka, ternyata seluruh Yahudi sakit hati dan marah sangat, apa lagi Islam berkembang dengan cepat ketika itu dan kala itu ada Yahudi berkata “Hai Tuhan kenapa kami golongan Yahudi tidak kau jadikan Nabi?”
Nabi yang berakhlak mulia cukup bertimbang rasa dan demi kedamaian semata tanpa memilih apa saja kepercayaannya dan untuk mengelak kekacauan ada di Madina, Nabi mengadakan perjanjian damai secara ikhlas. Benar-benar ikhlas demi keamanan semua orang, tetapi Yahudi yang ada selalu saja bikin huruhara dan secara diam-diam Yahudi berusaha untuk memadam agama Allah iaitu ISLAM. Itu niat mereka hingga sekarang meski Islam tidak pernah mengganggu mereka. Hai sobat, kita jangan sampai tertipu akibat bijaksananya Yahudi yang pintar bermuka-muka.
Iya, mula-mula mereka ajak Nabi berdebat yang tujuannya amat jahat semata agar Muslimin meninggalkan agama Islam dan meninggalkan alias membunuh Nabi Muhammad sekaligus dan ini jelas dibantu oleh Allah bila mana ayat/dalam surat (2) Al-Baqarah ayat 109 diwahyukan. Allah memang tidak meredaii perbuatan Yahudi, tetapi ingat Allah tidak akan membantu kita meski Islam agama kita kalau kita sendiri tidak mahu berusaha.
Usaha Yahudi menjatuhkan Nabi lewat perdebatan tidak berhasil. Gagal, malah kepalsuan mereka dibongkar oleh Allah kerana perdebatan bukan untuk kebenaran, tetapi hanya mahu menjatuhkan/memalukan Nabi, tetapi gagal. Memang gagal, kerana Nabi membawa kebenaran bukan kepalsuan. Ternyata kekedudukan Nabi ketika itu bertambah kuat dan pengikut semakin ramai dan Islam menyebar ke merata pelusuk dunia.
Kemudian Yahudi tidak berhenti alias tidak berputus asa/sebab mereka adalah bangsa yang gigih berusaha dan terus berusaha hingga sekarang mereka terus saja berusaha. Yahudi terus saja mengadakan keonaran, hasutan demi hasutan ditanam sikap supaya penduduk Madina benci kepada Nabi dan yang mula-mula Yahudi lakukan ialah merosak perjanjian dengan Nabi ialah Yahudi golongan Qainuqa.
Iya, suatu hari wanita Arab dianiaya secara keji kala masuk ke pasar Yahudi Qainuqa. Kejadian itu ditolong oleh pemuda Arab yang baik hati, tetapi pemuda Arab itu dikeroyok, diinjak-injak, diterjang seperti binatang jalang hingga pemuda itu mati dan perbuatan Yahudi itu membangkitkan kemarahan kaum Muslimin yang sekian lama bersabar kerana perintah Nabi dan oleh sebab kesabaran ada hadnya, maka terjadilah perkelahian/tumpah darah di kedua-dua belah pihak.
Nabi ketika itu mengambil tindakan tegas terhadap Yahudi Qainuqa kerana telah berkali-kali menunjukkan sikap bermusuhan tanpa henti-henti dan cukup membahayakan keadaan dan keputusannya Nabi Muhammd ketika itu ialah dengan cara mengusir mereka dari Madina dan hal ini kalau tidak silap terjadi selepas perang Badar.
Setahun kemudian orang Yahudi Nadhir pula melakukan pengkhianatan yang sama, dimana mereka berusaha membunuh Nabi ketika Nabi dan sahabatnya berkunjung ke perkampungan untuk sesuatu urusan. Allah sekali lagi membantu dan niat itu tak berhenti dan segera terbongkar dan sekali lagi mengenakan hukuman dengan cara mengusir mereka seperti juga Yahudi Qainuqa. Hal ini terjadi di bulan Rabiul aw wal, tahun ke 4 H dan mereka kononnya menatap di Chaibar dan hal ini disebut oleh Allah lewat A—Maa-Idah ayat 11.
Kemudian oleh sebab mereka itu kaya sebab pintar menipu seperti Yahudi yang ada sekarang ini, maka mereka menghasut lagi kabilah-kabilah Arab yang besar seperti Quaraisy dan Ghathfan serta kabilah-kabilan lain untuk menghancurkan Nabi dan rupanya hasutan itu berhasil dan terjadilah peperangan yang namanya Al-Ahzaab pada tahun 5H. Lihatlah bagaimana kehebatan Yahudi yang tidak pernah berhenti itu. Apakaha bangsa seperti itu bisa dijadikan kawan?
Peperangan itu dirasakan oleh Nabi dan Muslimin amat berat sekali, apa lagi Yahudi Quaraizhah yang masih tinggal di Madina mengkhianati. Pemimpin mereka Kaab bin Asad dihasut oleh pemimpin Dadhir Huyai bin Akhthab untuk maksud diajak membatalkan perjanjian dengan Nabi. Di sini kita lihat lagi sikap Yahudi yang berkepala tujuh. Sikap kebinatangnya bukan main hebat.
Berita penghinatan Yahudi Quaraizhah menggemparkan kaum Muslimin di Madina ketika itu. Nabi segera mengutus Saad Muaadz kepada suku Aus dan Saad bin Ubadah kepada suku Khazraj kepada Quraizhah untuk menasihati mereka agar jangan meneruskan pengkhianatan, tetapi niat itu ditolak dengan sikap kasar, angkuh, sombong, takbur seperti juga sikap Yahudi yang ada di Israel yang pemimpinnya bernama Sharon.
Pengkhiatan Yahudi Quraizhah ketika itu memang terasa menyulitkan kerana mereka berada di Madina yang maknanya menikam dari belakang, menusuk luati dan Allah sekali lagi membantu yang akhirnya pasukan berskutu Al Ahzaab itu bubar berkecai dan pulang ke negeri masing-masing tanpa ada hasil dan tinggallah Yahudi Quraizhah sendirian akhirnya akur terkalahkan.
Saad Muadz atas permintaan Yahudi Quraizhah sendiri menghakimi pengkhianatan mereka itu dan keputusannya yang lelaki dibunuh, sementara wanita dan anak ditawan dan ini diketahui oleh Nabi. Nah, setelah Yahudi tidak ada lagi. Barulah kota Madina aman dan bahagia. Nah, lihatlah kenyataannya dimana membuktikan yang Yahudi itu bangsat dan laknat.
Nah, cuba saja kita fikirkan kejadian yang berlaku di Madina itu? saya yang bodoh ini bisa saja menyimpulkan majoriti Yahudi di dunia ini tidak baik, jahat, bangsat, laknat dan memangpun merekalah yang menghasut Amerika untuk menghuruharakan dunia ini dan niatnya untuk menghapuskan Islam tidak akan berhenti sehingga hari kiamat. Itulah sejarahnya. Moga yang saya catat ini membuka minda kita. Berfikirlah secara bijaksana. Saya tetap berkata/kalau mereka datang menyerang/bunuh saja mereka. Tiada pilihan lain sebelum dia membunuh kita.
Diizinkan Allah/saya akan bicara lagi hal Yahudi ini satu persatu nantinya dengan harapan famili kita masa kini dan mendatang tahu siapa sebenarnya bangsa terlaknat itu meski ada orang kita memuji dan mengatakan dia baik hati. Ah, yang memuji tentunya Talibarut yang sama juga sikap seperti Yahudi itu sendiri. Pasti!

Wednesday, January 7, 2009


Mengenal Siapa Yahudi
Negara Haram Israel Tidak Akan Berkekalan Sejarah telah membuktikan bahawa kaum Yahudi merupakan kaum yang sentiasa ditindas dan ditekan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang zaman semenjak dari zaman Nabi Allah SWT Musa a.s. sehinggalah zaman mereka berada di Palestin selepas itu sentiasa menyaksikan pembunuhan kaum Yahudi secara beramai-ramai oleh musuh-musuh mereka.Melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku itu, kita selaku umat Islam yakin bahawa kependudukan mereka secara haram di negara Palestin akan berakhir tidak lama lagi.Mereka akan dihalau keluar dari negara itu sama sepertimana datuk nenek mereka dipaksa keluar dari negara itu. Perkara ini telah dijanjikan oleh Allah SWT menerusi banyak ayat al-Quran, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 167 yang bermaksud:"Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu memberitahu: Bahawa sesungguhnya Ia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu, (terus menerus) hingga hari kiamat, kaum-kaum yang akan menimpakan mereka dengan azab sengsara yang seburuk-buruknya (disebabkan kejahatan dan kekufuran mereka). Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Kejahatan Bangsa Yahudi Menurut Al-Quran Ayat di atas menyebutkan bahawa azab dan tekanan akan terus menimpa mereka hingga ke hari kiamat. Berita-berita masa lampau tentang mereka sebelum Islam perlu diberitahu kepada mereka agar mereka sedar bahawa masa tersebut akan tiba dan kebenaran isi kandungan al-Quran sebagai wahyu Ilahi akan terbukti.Ayat-ayat seperti ini memberi satu kekuatan berupa sokongan moral kepada umat Islam secara amnya dan bangsa Arab Islam khasnya agar berusaha memperkuatkan diri ke arah merealisasikan fakta ini. Penindasan Ke Atas Yahudi Sebelum Islam Tersebut dalam lipatan sejarah penjajahan ke atas Yahudi telah dimulakan oleh Raja Fir'aun Nikho dari Mesir. Selepas itu untuk kali keduanya mereka telah dijajah lagi oleh Raja Nabukadnesar (Bukhti-Nashar) dari Babil. Semasa penjajahan tersebut, raja dan tenteranya telah membinasakan habis-habisan Jerussalam termasuk Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Sulaiman a.s. dan menawan majoriti rakyatnya .Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat surah al-Isra' ayat yang bermaksud:"Dan Kami menyatakan kepada Bani Israel dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi (Palestin) dua kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji (membalas kederhakaan kamu) kali yang pertama dari dua (kederhakaan) itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya lalu mereka rnenjelajah di segala ceruk rantau (membunuh dan membinasakan kamu); dan (sebenarnya peristiwa itu) adalah satu janji yang tetap berlaku". Seterusnya pada tahun 203 sebelum Masihi pula menyaksikan penjajahan yang lebih teruk oleh raja-raja Syria malahan membawa kepada penahanan Yahuza yang menjadi raja Yahudi pada masa itu. Orang-orang lelaki dijadikan hamba abdi, manakala cukai-cukai yang tinggi turut dikenakan ke atas mereka.Tidak cukup di situ Allah SWT membinasakan mereka apabila Rom menjajah pula selepas itu. Negara Palestin telah dimasukkan di bawah negara mereka. Pada tahun 70 Masihi, golongan Yahudi telah melakukan pemberontakan ke atas penjajah mereka iaitu Rom. Pemberontakan ini menemui jalan buntu. Akibatnya Rom telah mengeluarkan arahan kepada gabenornya di situ yang bernama Titus untuk membakar rumah-rumah ibadat Yahudi dan membunuh kebanyakan penduduk Yahudi dan menjual yang lainnya sehagai hamba.Tidak lama selepas itu, Jerussalem pesat membangun semula. Kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memberontak buat kali kedua tetapi masih gagal. Adrian yang menjadi raja Rom akhirnya memerintahkan agar bandar Jerussalem dimusnahkan habis-habisan dan rakyatnya dibunuh. Ditaksirkan lebih 500,000 jiwa telah terkorban dalam peristiwa itu . Penindasan Ke Atas Yahudi Selepas Islam Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, kaum Yahudi telah menyusun beberapa konspirasi jahat ke atas Islam. Akibatnya, pelbagai tindakan tegas telah dikenakan terhadap mereka sehingga membawa kepada pembunuhan beramai-ramai kaum Yahudi dan pengusiran keluar dari negara Islam Madinah.Kemudian di akhir kurun ke 13, penindasan ke atas mereka masih berterusan. Pada kali ini negara Eropah pula yang bertindak menekan mereka. Sejarah telah menunjukkan bahawa kaum Yahudi pernah dibunuh di Sepanyol dan Portugal. Bahkan kepercayaan agama Kristian lama beranggapan bahawa menekan Yahudi adalah melambangkan keimanan yang sebenarnya.Tekanan yang dihadapi menyebabkan Yahudi mencari perlindungan di Andalus. Pemimpin-pemimpin Islam di Andalus pada waktu itu memberi perlindungan politik kepada Yahudi sebagai satu cara untuk berdakwah kepada mereka. Namun panas yang disangka sampai ke petang, rupanya hujan di tengahari. Nikmat perlindungan rupa-rupanya tidak lama. Penganut-penganut Kristian telah berjaya menundukkan kuasa Islam di Andalus. Sekali lagi penyembelihan orang-orang Yahudi berlaku secara beramai-ramai. Mereka di halau keluar dari bandar-bandar seperti Balensia, Qordova, Gibraltar, Barcelona dan juga dari tempat-tempat lain. Seorang paderi besar Katolik di situ yang bernama Hernando Martins telah menyampaikan ucapan anti Yahudi dan mengarahkan agar unsur-unsur termasuk penganutnya dihapuskan.Peperangan Salib telah meletus di Andalus dan kebanyakan orang yahudi dihapuskan. Ramai dari kalangan mereka telah dipaksa memeluk Kristian. Dalam tempoh kurang dari 3 bulan, setiap individu yang enggan masuk Kristian akan dihalau ke tempat lain luar dari Andalus. Sesiapa yang melanggar perintah akan dihukum bunuh .Kebanyakan orang Yahudi yang enggan memeluk Kristian telah meninggalkan Andalus. Malangnya di tengah jalan para lanun telah menangkap mereka dan mereka dijadikan hamba untuk diperniagakan. Sesiapa yang terlepas pula jarang yang dapat hidup kerana diserang kelaparan dan penyakit berjangkit seperti taun dan lain-lain.
Walaupun menghadapi pelbagai penindasan, golongan Yahudi akhirnya berjaya juga menaja satu perhimpunan yang menghimpunkan sekitar 80,000 orang ahli. Mereka mengambil keputusan untuk berhijrah ke Portugal setelah mendapat pelawaan rajanya yang beragama Kristian dan bersikap terbuka. Setibanya di sana, raja yang selama ini bersikap terbuka, tiba-tiba berubah menjadi anti Yahudi selepas dipengaruhi golongan gereja yang selama ini menentang mereka. Semua golongan lelaki dewasa Yahudi telah dipaksa meninggalkan negara Portugal, manakala wanita dan anak-anak dipaksa menukar agama kepada Kristian.Tekanan dan kezaliman ke atas Yahudi sebenarnya tidaklah terbatas di negara-negara seperti Sepanyol, Portugal dan Rom sahaja.Malahan semua negara Eropah Kristian telah mengambil sikap anti-Yahudi secara terang-terangan.
Di bawah dinyatakan peristiwa-peristiwa kezaliman yang berlaku keatas golongan Yahudi: Di England, King Edwaard telah menghalau Yahudi beramai-ramai pada tahun 1290. Di Perancis, King Phillip telah menghalau mereka dari Perancis pada tahun 1306. Menurut fakta sejarah, Raja Phillip kemudiannva telah membenarkan sebahagian daripada mereka untuk pulang ke Perancis selepas itu, tetapi keputusan diambil untuk menghalau semula mereka pada tahun 1394. Di Hungary, golongan Yahudi telah dibuang negara beramai-ramai. Tetapi mereka memberanikan diri pulang semula sebelum dihalau kembali pada tahun 1582. Di Belgium, mereka dihalau beramai-ramai pada tahun 1370. Di negara Czechoslovakia pula, puak Yahudi dihalau pada tahun 1380. Mereka kembali semula untuk bermastautin pada tahun 1592. Malangnya pada tahun 1744, Queen Maria Theressa telah mengarahkan agar dihalau semula golongan Yahudi tersebut. -Di negara Austria pula, Raja Bright ke-5 telah menghalau mereka dari negara itu pada tahun 1420. --Di Holland, mereka dihalau dari Outricht pada tahun 1444.Di Itali, mereka dihalau dari Napoli dan Sardina pada tahun 1540. --Di Jerman, golongan Yahudi dihambat dari Bavaria pada tahun 1551. Kemudian telah berlaku penindasan secara berterusan ke atas mereka oleh masyarakat berfahaman Nazi. Beratus ribu Yahudi telah terkorban dalam keganasan itu. --Di Rusia pula, rakyat tempatan telah berkerjasama menghalau orang-orang Yahudi pada tahun 1510. Golongan Yahudi beransur-ansur pulang selepas itu dengan harapan penduduk tempatan telah memaafkan mereka. Namun begitu, tekanan masih berterusan sehingga tentera Rusia turut masuk campur untuk menyembelih mereka beramai-ramai di Ukraine sepanjang tahun 1919.Menurut kajian, lebih dari 100,000 Yahudi telah diragut nyawanya termasuk lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. Jalanraya telah dibasahi dengan darah mereka. Tentera telah melakukan kekejaman di luar batasan pemikiran manusia di samping mencincang lumat anggota badan mereka. Mengapa Yahudi Ditindas? Antara sebab penindasan dilakukan ke atas mereka adalah kerana sikap sombong dan tidak setia pada perjuangan. Masyarakat Kristian Eropah menyedari sikap yang ditunjukkan itu. Golongan Yahudi merupakan golongan yang tidak pernah kenal erti berterima kasih. Walaupun hanya menumpang di negara orang, perangai mereka tidak ubah seperti tuan yang memeras dan menganiaya golongan peribumi negara itu. Kemahiran berniaga telah menjadikan golongan Yahudi sombong dan tidak berperikemanusiaan.Orang yang meminjam dan berurus niaga dengan mereka terjebak dalam sistem riba. Ekonomi yang berasaskan riba telah dimulakan oleh korporat-korporat Yahudi yang berjaya untuk memastikan terus menjadi kaya tanpa memikirkan nasib si miskin.Perkara ini tidaklah menghairankan kerana menurut kepercayaan mereka seperti yang dijelaskan di dalam 'Talmud' iaitu tafsiran kepada kitab 'Taurat', ada dinyatakan secara terang-terangan bahawa riba halal dengan urus niaga bersama bukan Yahudi. Ini disebabkan Yahudi adalah anak-anak Allah SWT, manakala selain mereka adalah binatang berupa anjing dan babi. Justeru itu, mereka berhak melakukan apa sahaja demi kepentingan peribadi.Disebut dalam Talmud lagi: Pemilikan harta-harta oleh selain Yahudi adalah tidak sah. Jadi sesiapa sahaja di kalangan Yahudi boleh merampas hak tersebut.Allah SWT (SWT) menganugerahkan ke atas mereka hak untuk bertindak sesuka hati ke atas bangsa-bangsa lain.Kedudukan Yahudi ke atas bangsa-bangsa lain sama seperti kedudukan manusia ke atas binatang. Bangsa-bangsa lain memiliki sifat-sifat kebinatangan. Tiada siapa yang dapat mengajar mereka melainkan Yahudi.Riba diharamkan sesama Yahudi, tetapi dihalalkan kepada selain mereka. Malahan menurut perlembagaan Talmud itu, HARAM memberikan pinjaman kepada bangsa lain tanpa dikenakan riba.Penaklukan Palestin Oleh Rejim Haram Yahudi Sebab utama penaklukan negara Palestin sebenarnya berpunca dari perancangan yang teliti oleh Persatuan Freemason Antarabangsa. Freemason melihat usaha begini penting bagi mengelakkan pupusnya spesis Yahudi dari persada dunia.Takdir Allah SWT membenarkan mereka berjaya menakluk Palestin dengan restu gerakan Kristian sedunia dan bantuan mereka. Perkara ini berlaku dalam keadaan orang-umat Islam terutamanya masyarakat Arab sedang lalai. Persoalannya, sampai bilakah mereka akan berjaya mendominasi negara yang kecil itu. Mereka perlu waspada kepada masyarakat Arab yang berjumlah lebih 100 juta orang itu yang sentiasa mengingati sejarah buruk antara mereka dan Yahudi sepanjang zaman. Masa jua yang akan menentukan segala-galanya. Penutup Janji Allah SWT akan sampai bagi memastikan Islam akan tinggi semula dan musuh-musuh Islam terutamanya Yahudi akan kembali ke era kesusahan dan penindasan seperti keadaan asal mereka.Kita meyakini usaha mereka mengumpulkan bangsa mereka di tengah-tengah negara umat Islam itu akan berakhir dengan penghapusan mereka secara terus dari muka bumi Allah SWT ini. Ini bersesuaian dengan maksud sebuah hadith sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim:"Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi (di sebuah tempat). Orang-umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai sehinggakan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok-pokok dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar membunuh orang-orang Yahudi itu, kecuali pokok 'Gharqad', kerana ia adalah pokok Yahudi". Janji Nabi pastinya benar. Peristiwa ini akan berlaku bagi menamatkan siri pengkhianatan Yahudi terhadap Islam dan manusia secara keseluruhannya.#
Salah satu lapangan dakwah yang kadangkala mungkin dilupakan masyarakat kita ialah gera k kerja lapangan yang menyeru kepada golongan peniaga supaya berlaku adil di dalam hal timbangan dan sukatan barangan dalam kegiatan berjual beli.

Amalan menipu dalam sukatan timbangan seperti ini menindas dan mendatangkan kerugian kepada golongan pembeli dan menindas mereka. Amalan menindas ini termasuk dalam kategori kezaliman. Dan hal kezaliman itu sememangnya diperangi oleh Islam.
Dalam surah al-A'raaf, ayat 85 ada dirakam beberapa pesanan Nabi Shuaib a.s ke atas pada kaum peniaga di Madyan yang gemar menindas melalui penipuan dalam berjual beli itu:
"Dan (Kami utuskan) kepada kaum Madyan saudara mereka, Syuaib. Dia berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiadalah Tuhan bagimu selainNya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata daripada Tuhanmu. Lalu, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu kurangi barang-barang takaran dan timbangan bagi manusia, dan jangan membuat kerosakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."
Dakwah melalui teladan
Dalam wacana dakwah yang selalu dibincangkan dalam negara kita, mungkin kita biasa terserempak dengan istilah dakwah bil hal (seruan dakwah melalui tindakan) serta dakwah bil qaul (seruan dakwah melalui percakapan lisan).
Lazimnya dakwah terkait dengan seruan �amar makruf dan nahi mungkar�, seruan ke arah kebaikan dan mencegah keburukan dalam masyarakat. Mungkin untuk permulaan di sini, kita berdepan dengan kesulitan dalam meluaskan skop pentafsiran tentang konsep kebaikan dan keburukan.
Contohnya, dalam media penuh dengan paparan gejala negatif pemuda seperti hal penzinaaan, mendekati amalan perjudian, arak dan lain-lainnya. Apakah gejala negatif di dalam masyarakat kita hanya terbatas kepada hal itu? Para digma ini secara tidak langsung telah menyempitkan pandangan umum ke atas gejala kemungkaran.
Oleh itu, apabila disebut kemungkaran, maka pandangan umum cuma menoleh ke arah gejala rempit yang lazimnya terkait terhadap masalah kaum pemuda. Di mana gejala kemungkaran peniaga, majikan dan kapitalis sebagai contohnya? Di mana kemungkaran kaum penguasa pula yang terbabit dengan skandal politik wang dan rasuah?
Menyentuh bidang kemakrufan, kita cenderung menumpukan kerohanian. Contoh paling mudah di bulan Ramadan, media menghebahkan fadhilat solat terawih, tadarus al-Quran dan lainnya. Ada k ah kebaikan cuma terkait dengan kerohanian, zikir dan wirid?
Bagaimanapun, tulisan begini tidaklah bermaksud menafikan kepentingan amalan kerohanian seperti itu. Cuma, apa yang ingin ditimbulkan ialah-adakah seruan dakwah itu menganjurkan kebaikan yang cuma terbatas dalam aspek pengisian rohani?
Ulama utamakan mengarang kitab
Diriwayatkan juga para alim ulama dulu bangun malam bukan cuma bersolat. Ada kisah menunjukkan, mereka hanya solat dua rakaat. Baki masa seterusnya diperuntukkan untuk mengarang kitab di malam hari.
Ertinya di sini, kemakrufan itu yang terlebih baik dan utama bagi para ulama ialah amalan kebaikan seperti mengajar dan mendidik yang akhirnya menumbuhkan pengertian yang mendalam terhadap jiwa oran g lain untuk beramal dengan agama mereka. Berbalik kepada perbincangan asal, dakwah Nabi Shuaib a.s itu ada perbezaannya dengan seruan para rasul lain yang selalunya dakwah itu menganjurkan agar menyembah Tuhan dan mengerjakan solat, zakat dan seterusnya menjauhi segala kerosakan.
Dakwah dan seruan baginda seperti yang dirakamkan dalam surah al-A�raaf ayat 85 itu bolehlah kita simpulkan seperti di bawah:
Sembahlah Allah, tiadalah Tuhan bagimu selainNya. Sempurnakan takaran serta timbangan. Jangan kurangi barang-barang takaran dan timbangan ke atas manusia. Jangan membuat kerosakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
Justeru, dalam realiti kehidupan manusia hari ini kita melihat sikap kaum Madyan ini kembali menular dalam masyarakat kita. Malah, hal penindasan ke atas kaum pembeli ini semakin hebat berbanding sikap kaum Madyan di zaman Nabi Shuaib a.s dahulu.
Kaum peniaga hari ini tidak hanya menipu sukatan di dalam penimbangan, malah mereka sudah menyorokkan bahan-bahan keperluan, supaya dengan itu harga barangan itu makin naik dalam pasaran.
Kaum penternak juga tidak terkecuali dalam hal ini. Ada kes yang menunjukkan bahawa penternak telah membunuh anak-anak ayam, supaya harga ternakan ayam makin naik berikutan kekurangan ayam daging dalam pasaran.
Hal yang sama berlaku ke atas kekurangan gula baru-baru ini. Bagaimanapun, hal ini masih menjadi ur usan menteri perdagangan dan hal ehwal pengguna dalam negeri dan bukan menjadi ur usan dakwah semua pihak yang mengaku diri sebagai Muslim.
Perluaskan skop penguatkuasa agama
Ini kerana, penguatkuasa agama cuma bertindak ke atas pasangan bersekedudukan dan menangkap mereka yang makan dan minum di bulan Ramadan dan lain-lain amalan yang kelihatan jelas bertentangan dengan larangan agama.
Andainya agama itu dilihat daripada kacamata yang luas, maka lebih ramai tenaga penguatkuasa yang boleh dikerah untuk pemantauan, hasil aduan khalayak. Nam un, suatu hal yang amat penting bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan ialah kemahiran menyamar oleh penguatkuasa itu sendiri.
Dalam suatu program temubual di televisyen bersama Menteri KPDNHEP, Datuk Shafie Abdal baru-baru ini berkata, pemantauan harga kurang berkesan lantaran peniaga meletakkan semula harga tinggi setelah beliau pulang daripada kerja lapangan di sesuatu tempat perniagaan.
Tambah Shafie, apabila para peniaga menyedari kehadirannya serta penguatkuasa ketika pemantauan harga dilakukan, golongan peniaga mula meletakkan harga sebenar di premis perniagaan mereka.
Nam un, kata beliau, harga barangan itu kembali dinaikkan setelah beliau dan para penguatkuasanya beredar dari situ. Mungkinkah ada pihak tertentu yang memberi isyarat awal mengenai kedatangan beliau untuk gera k kerja pemantauan?
Jika tidak, semakin banyak aduan sekalipun, hal ini mungkin gagal diatasi. Rakyat sedar bahawa hal kenaikan harga yang tidak terkawal ini perlu dibanteras. Sama ada seruan ke atas para peniaga yang tidak jujur ini bern ilai dakwah atau tidak, rakyat tetap berjuang menolak penindasan peniaga yang tidak jujur ke atas kaum pengguna.
Hanya kita menunggu agamawan berkempen dengan serius bagi membantu pihak kerajaan supaya gelora masyarakat terus bangkit bersama, berjuang bagi menolak amalan penindasan kaum peniaga ini ke atas semua pihak.
Salam sejahtera Muslimin dan Muslimat disamping anda tiada keberatan untuk sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan diucapkan berbanyak terima kasih.

10 Wasiat Imam SyafieSEBELUM Imam Syafie pulang ke rahmatullah, beliau sempat berwasiat kepada para muridnya dan umat islam seluruhnya. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut:"Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh perkara antaranya seperti senarai diberikut. "PERTAMA: HAK KEPADA DIRII: Mengurangkan tidur, mengurangkan makan, mengurangkan percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. KEDUA: HAK KEPADA MALAIKAT MAUT: Mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang kita zalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah. KETIGA : HAK KEPADA KUBUR : Membuang tabiat suka menabur fitnah, membuang tabiat kencing merata-rata, memperbanyakkan solat Tahajjud dan membantu orang yang dizalimi. KEEMPAT: HAK KEPADA MUNKAR DAN NAKIR : Tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat menasihati. KELIMA : HAK KEPADA MIZAN (NERACA TIMBANGAN AMAL PADA HARI KIAMAT)Iaitu : Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesusahan. KEENAM : HAK KEPADA SIRAT (TITIAN YANG MERENTANGI NERAKA PADA HARI AKHIRAT) : Membuang tabiat suka mengumpat, bersikap warak, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah. KETUJUH : HAK KEPADA MALIK (PENJAGA NERAKA) : Menangis lantaran takutkan Allah SWT, berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi dan memperelok akhlak.
KELAPAN : HAK KEPADA RIDUWAN (MALAIKAT PENJAGA SYURGA) : Berasa redha dengan Qadha' Allah, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat. KESEMBILAN : HAK KEPADA NABI SAW : Berselawat ke atas baginda, berpegang dengan syariat, bergantung kepada as-Sunnah (Hadith), menyayangi para sahabat, dan bersaing dalam mencari keredhaan Allah. KESEPULUH : HAK KEPADA ALLAH SWT: Mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan
Menurut pengajian biologi, terdapat dua jenis monyet (Anthropoidea): monyet Dunia Baru dan monyet Dunia Lama. Secara asas, monyet Dunia Lama berhidung pesek sementara monyet Dunia Baru berhidung tinggi.

Susunan gigi monyet Dunia Lama sama seperti manusia, berbeza dengan susunan gigi monyet Dunia Baru yang mempunyai jumlah gigi lebih untuk memakan dan �menelan� habuan lebih besar dari sekadar buah-buahan untuk keperluan harian seperti amalan monyet Dunia Lama. Ekor monyet Dunia Baru juga kuat dan dianggap menjadi tangan ketiga untuk memperkukuhkan pautan pada dahan pokok.
Istilah monyet telah digunakan secara metaforikal terhadap para penulis blog di Internet: �Tidak ada undang-undang di alam siber kecuali undang-undang rimba. Jadi tindakan harus diambil supaya �monyet-monyet� lain takut dan mengambil iktibar daripadanya.�
Namun, secara metaforikal juga, monyet di alam siber adalah monyet Dunia Lama yang cuma makan-makan buah-buahan dan tidak ada ekor yang boleh digunakan untuk berpaut di dahan pokok.
Mereka tidak seperti sesetengah monyet Dunia Baru di alam sahih yang makan daging saudara sendiri dan mempunyai ekor kuat yang boleh digunakan untuk bergayut teguh pada dahan besar.
Ada ketika manusia disamakan dengan haiwan bagi memperlihatkan sifat kehaiwanan yang terdapat pada diri seseorang manusia. Penulis Yahya Ismail pernah menulis cerpen berjudul �Maharaja Beruk� (Dewan Sastera). Cerpennya dikatakan satu allegori, mencadangkan seorang maharaja beruk yang hidup di tengah-tengah kuasa politik negara.
Hal ini menimbulkan kemarahan tidak terperi orang tertentu dalam kerajaan terhadap penulis dan Dewan Bahasa dan Pustaka, selaku penerbit majalah yang menyiarkan cerpen berkenaan.
Cerpen Pak Ya mungkin tidak dibaca oleh ramai, tetapi ia mendefinisaikan semula makna kebebasan sastera � bahawa karyawan boleh mengkritik beruk dan monyet yang menghuni rimba tetapi dilarang sama sekali mengkritik raja beruk atau raja monyet serta monyet-monyet Dunia Baru lain yang bergayut dan bersekongkol dengan raja beruk atau raja monyet tersebut.
Dalam dunia sahih sudah tentu tidak ada undang-undang tertulis mengenai larangan berkenaan. Tetapi undang-undang rimba terus diguna-pakai oleh monyet Dunia Baru bagi menekan dan menakut-nakutkan monyet Dunia Lama.
Mereka lebih berkuasa dan ada ekor yang cukup kuat untuk bergayut pada dahan-dahan pokok. Malah sifat kemonyetan mereka adalah empat kali ganda sifat kemonyetan manusia yang mereka anggap monyet. Ini kerana apabila kita meluruskan jari telunjuk untuk merujuk kepada sesuatu, empat jari lain bengkok dan merujuk kepada diri sendiri.
Namun dalam dunia politik manusia, penglabelan monyet ke atas seseorang ataupun sekumpulan orang membawa maksud berlainan. Ia bukan sahaja membawa pengertian ketandusan modal dan idea, tetapi memperlihatkan sifat keanak-anakan yang suka mengejek dengan ejekan itu dan ini apabila tidak ada cara lain lagi untuk memenangi sesuatu pertelingkahan atau perlawanan.
Dalam hal ini kita tidak perlu menyentuh tentang kematangan. Mana ada kanak-kanak yang matang. Barangkali Umno perlu menubuhkan satu lagi sayap. Mungkin Umno mahu menamakan sayap baru ini sebagai Pergerakan Kanak-Kanak Umno Malaysia atau Kanak-Kanak Umno. Kita boleh meramalkan siapa yang bakal menjadi Ketuanya. Dan ia sudah tentulah diperolehi secara �menang tanpa bertanding� dan ejekan �monyet� dipermodalkan untuk bertatih dalam politik.
Sementara anak menantu sibuk menjadikan monyet sebagai modal, bapa mertua pula sibuk mahu menjadikan insan sebagai modal. Tidak pasti ayat Quran atau hadis yang mana yang membenarkan seseorang insan mempermodalkan insan yang lain bagi sesuatu kepentingan. Malah tidak ada satu ayat pun dalam Surah al-Insan yang menyebut perihal modal insan ini. Justeru kita lalu bertanya apalah modal insan ini jalan yang diredhai Allah swt.
Firman Allah, mahfumnya: Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepada insan (melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan (yang benar dan yang salah; maka terserahlah kepada insan) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat), ataupun ia berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka). (al-Insan: 3)
Antara jalan yang benar ialah mengakui diri bahawa kita ini adalah hamba Allah dan bukannya memodalkan diri untuk menjadi hamba kepada manusia.
Contoh perhambaan terhadap sesama manusia ini banyak. Antara yang paling ketara hari ini ialah perhambaan kemampuan intelektual bagi menyokong perkara yang batil dan mungkar dan perhambaan jawatan sehingga jelas bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip kemanusiaan dan kebenaran hakiki dan malahan sehingga menipu diri, menipu masyarakat dan menipu Tuhan hanya demi menjaga kedudukan dan jawatan serta mempertahankan kedudukan manusia-manusia yang telah mempergunakan mereka sebagai modal insan.
Sejak dilantik sebagai PM, istilah favourite Abdullah ialah �modal insan�. Istilah ini menjadi begitu popular di kalangan semua agensi kerajaan (termasuk universiti awam) seolah-olah sebelum kemunculan beliau selaku Perdana Menteri, ekonomi Malaysia tidak pernah dibangunkan menerusi aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh manusia.
Tidak cukup dengan itu, diwujudkan pula sebuah program TV Astro, �Modal Insan� yang dihoskan oleh Rosyam Noor. Tidak diketahui apa motif sebenar Astro mewujudkan program tersebut. Apakah ia mahu menjelaskan tentang modal insan dari perspektif ekonomi (Barat) atau mahu memperjelaskan �insan� dari sudut tanggungjawab kifayah?
Dari apa yang dilihat, ia lebih memperlihatkan pelaksanaan tanggungjawab di antara seorang insan dengan insan yang lain. Tapi apakah pelaksanaan tersebut memerlukan modal (dalam konteks program berkenaan)?
Apa yang dapat dilihat melalui program Astro ini ialah ia lebih mengelirukan. Dalam satu rancangan berkenaan, Rosyam berkata: �Adakah kita sebagai masyarakat yang mempunyai seorang�yang dinamakan seorang insan, yakni seorang modal,ataupun seorang module akan membiarkan mereka hidup sebegini?�
Nampaknya dari seorang insan yang menjadi hamba Allah, kita sudah dianggap pula sebagai modal. Apakah dari modal kita mahu pula dianggap sebagai module?
Sebagaimana yang kita maklum, hanya ada satu golongan insan sahaja yang mempermodalkan keinsanan fizikalnya untuk tujuan mendapatkan wang? Apakah di dalam konteks Islam Hadhari kita juga perlu mengikut konsep permodalan insan seperti ini?
Minggu lalu, di Dialog Antarabangsa Langkawi, istilah modal insan Abdullah mendapat sentuhan global apabila ia diperpanjangkan kepada 500 perserta dari 40 buah negara, kebanyakannya negara miskin dan negara membangun seperti Malaysia.
Dalam ucapan perasmiannya Abdullah menyebut: �Dalam tempoh dua hari di Langkawi kita perlu memberi tumpuan terhadap usaha mencari penyelesaian terhadap masalah kemiskinan ini� Kita mesti membangunkan modal insan berkualiti yang sentiasa mahu mencapai dan mengekalkan kecemerlangan.�
Bunyinya agak bersungguh-sungguh. Namun apabila kita melihat kerajaan enggan melayan permohonan supaya digubal satu undang-undang mengenai paras gaji minima, maka kita mula melihat satu lagi episod di mana apa yang dituturkan tidak semestinya apa yang akan dilaksanakan.
Menurut laporan, sebanyak lebih daripada 1.4 juta pekerja di negara kita yang menerima gaji kurang dari RM600 sebulan. Apalah sangat yang dapat dilakukan dengan wang sebanyak itu?
Tanpa adanya satu undang-undang yang menetapkan paras gaji minima bagi pekerja di negara ini bermakna majikan (yang juga boleh dianggap sebagai kaum kapitalis dalam ruang lingkup �modal insan� Abdullah) menetapkan gaji dengan sewenang-wenangnya walaupun ia tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh pekerja sehingga menimbulkan suasana pekerjaan menjadi perhambaan.
Apakah ini modal insan yang dimaksudkan? Peras tenaga insan sedapat mana yang mungkin kerana insan adalah tidak lebih daripada modal seperti juga tanah dan wang yang perlu dimaksimakan penggunaannya bagi memaksimakan golongan kapitalis (Adam Smith� The Wealth of Nations, 1776)?
Bagaimana pula dengan modal insaf?
Sila baca petikan khutbah Jumaat (9 Mac 2007) di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh:
Ekonomi Islam tidak meletakkan keuntungan semata-mata sebagai matlamat sebaliknya turut menjaga kebajikan dan hak orang lain.
Suatu peristiwa untuk renungan bersama di mana ketika Damsyik, Syria diancam serangan tentera Tartar maka pemerintah memutuskan untuk mengenakan cukai tambahan ke atas rakyat bagi membiayai peperangan.
Di tengah keresahan rakyat yang tidak mampu membayar cukai itu maka tampillah Izzuddin Abdul Salam yang terkenal dengan gelaran Sultan al-Ulama� menentang perkara itu dan meminta agar dijual terlebih dahulu kesemua barangan mewah milik pemerintah dan milik peribadi pegawai pemerintah sehingga tidak ada lagi perbezaan antara pemerintah dan rakyat.
Sesudah itu barulah boleh dikutip cukai jika kewangan masih tidak mencukupi untuk membiayai peperangan itu.
Inilah ia keindahan dan keadilan Islam yang menekankan susah dan senangnya sesebuah negara merupakan tanggungjawab bersama antara pemimpin dan rakyat bukannya ketika negara senang hanya sesetengah golongan yang menikmatinya tetapi apabila ditimpa kesusahan maka hanya rakyat yang menanggungnya.