Monday, January 19, 2009

..antara sejarah awal ...

Dulu dan Kini - Israel dan Palestin
Kekejaman Israel terhadap palestin memang menjadi kutukan masyarakat kita. Sehingga adakalanya kita malas untuk mendengar dan membaca kisah penderitaan rakyat palestin. Perasaan malas itu sebenarnya adalah satu tanda kekecewaan. Kecewa kita kepada dunia, kecewa kita kepada bangsa Arab, dan pelbagai perasaan yang tidak tahu di mana hendak kita luahkan. Apakah keupayaan kita dan apakah kekuatan kita untuk membantu manusia lain yang diseksa dan dihina. Setiap kali melihat visual kekejaman Israel di televisyen dan di akhbar,maka setiap kali juga kita terbayangkan sekiranya anak-anak yang tidak berdosa diseksa dan dibunuh dengan kejam di Palestin itu adalah anak-anak kita, keluarga kita. Begitu tersentuh hati kita. Hanya yang tiada perasaan sahaja yang tidak merasa simpati apabila melihat kesedihan dan tangisan mangsa kekejaman Israel. Bagaimana pula dengan orang-orang Israel sendiri. Adakah semua orang Israel itu kejam. Siapa, bagaimana, di mana dan mengapa bangsa ini dilihat sangat kejam menindas orang-orang Palestin hari ini. Marilah kita menyingkap sejarah kewujudan bangsa ini. Marilah kita melihat dan muhasabah tentang bangsa kita. Di mana kita sekarang. Sejarah sangat penting untuk semua bangsa di dunia ini.Israel ialah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaakub a.s. Tersusun dari dua kalimat Ibrani (Bahasa Hebrew) .Isra ertinya Hamba. El ertinya Allah. Jadi Israel ertinya hamba yang menjadi pilihanNya. Bani Israel ialah anak anak Nabi Allah Yaakub. Yakni anak-anak cucu keturunannya yang kemudiannya digelar kaum Yahudi. Sejarah mereka mengikut Ensiklopedia abad ke –14 Hijrah atau abad 20 Masihi karangan Muhammad Wajdi, secara ringkasnya adalah sebagaimana berikut :Bani Israel atau kaum Yahudi adalah bangsa yang telah mengambil peranan penting dalam sejarah. Dengan adanya beberapa kitab kuno kepunyaan mereka, maka dapatlah dianggap tidak ada satu bangsa pun yang dapat menandingi kelengkapan sejarah kaum Bani Israil itu.Sejarah mereka telah dimulai sejak abad ke 20 sebelum masihi, iaitu 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Allah Isa berpangkal dari Nabi Allah Ibrahim a.s , bapa dari sekalian para Nabi. Ahli-ahli sejarah telah membahagikan sejarah kaum Bani Israel kepada lima peringkat :Peringkat Pertama : Mengambil masa selama 351tahun. Iaitu dari zaman Nabi Allah Ibrahim a.s hingga ia keluar meninggalkan Mesir.Peringkat Kedua : Mengambil masa selama 565 tahun,dari tahun 1645 hingga 1080 sebelum Masihi. Iaitu sejak dari keluarnya Nabi Ibrahim dari Mesir sehingga tertubuhnya kerajaan Bani Israel.Peringkat Ketiga : Mengambil masa selama 544 tahun,dari tahun 1080 hingga 536 sebelum Masihi. Iaitu dari terciptanya kerajaan Bani Israel hingga tertawannya benteng negeri Babylon.Peringkat keempat :Mengambil masa selama 671tahun, dari tahun 536 sebelum Masihi hingga tahun 135sesudah lahirnya Nabi Allah Isa. Iaitu dari sejak tertawannya benteng negeri Babylon hingga hancurnya negeri tanah suci mereka Baitul Maqdis kerana dileburkan oleh Raja Rom, Adrian.Peringkat kelima : Iaitu peringkat yang terakhir, sejaktahun 135 Masihi hingga ke hari ini, mereka bertaburan dimuka bumi.Pada peringkat pertama dalam sejarah kaum Bani Israel, yang dimulai sejak zaman Nabi Allah Ibrahim keluar dari Mesir, kemudiannya mendapat dua zuriat Ismail a.s dan Ishak a.s. Ismail a.s telah menurunkan zuriatnya yang dikenali kemudiannya dengan bangsa Arab. Ishak pula telah menurunkan zuriatnya yang bernama Yaakub a.s dan dialah yang digelarkan Israel. Kemudian Yaakub mendapat pula 12 orang anak . Salah seorang dari mereka mendapat pangkat yang tinggi di sisi Raja Mesir iaitu Yusuf a.s yang menjadi menteri. Bila datang bahaya kelaparan, kesemua anak-anakYaakub telah pergi meminta bantuan Yusuf a.s dan berpindah dari Kan’an di Utara Semenanjung Arab ke negeri Mesir, dimana Yusuf a.s memberikan perlindungan kepada mereka. Di sana berkembang biaknya kaum Yahudi. Selepas beberapa lama sejak kewafatan Yusuf a.s. Firaun menindas mereka, diperasnya tenaga mereka untuk bekerja sebagai buruh paksa. Kaum lelakinya dibunuh dan wanita dibiarkan hidup meminta-minta. Sehingg Allah menurunkan bantuannya dengan diutuskan kepada Firaun dan kaum Yahudi itu Nabi Allah Musa a,s dan diperintahkan mereka berpindah ke negeri Kan’an semula iaitu tempat yang dijanjikan Tuhan akan keselamatan dan kemakmuran. Dalam peringkat yang kedua, sejarah Bani Israel ini iaitu sejak mereka meninggalkan negeri Mesir dengan menyeberangi Laut Merah yang terbelah dengan mukjizat tongkat Nabi Allah Musa. Mereka selama 40 tahun tinggal di padang Sahara, gurun pasir yang tandus dengan didikan yang perit dan serba kasar. Nabi Allah Musa menjalankan syariat Tuhan dari wahyu yang diterima di kaki Bukit Tursini (di semenanjung Sinai). Syariat itu dipakai untuk mengatur hidup kaum Bani Israel, sehingga baginda mangkat pada tahun 1065 sebelum masehi, lalu digantikan dengan Nabi Yusya’ sebagai ketua Bani Israel. Dari semenjak itulah berdiri kerajaan dan pemerintahan kaum Bani Israel dan dapat pul menundukkan kerajaan-kerajaan yang berjiran dengannya, sehingga pemerintahannya meliputi Semenanjung Sinai, Jordan, Palestin dan Syria.Sejak itu, pada peringkat yang ketiga antara tahun1080 dengan 356 sebelum Masihi, kerajaan Bani Israel makin bertambah besar hingga dapat menawan negeri Babylon di Iraq dari tangan kerajaan Parsi. Pada zaman tersebut pula banyak para Nabi dan Rasul dibangkitkan dari kaum Bani Isrel untuk memberikan pengajaran dan pimpinan untuk memimpin kaum Bani Israel agar bertaqwa kepada Allah. Diantaranya ialah Nabi Allah Samwil, Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Sulaiman. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman kaum Bani Israel meningkat ke mercu kejayaan.Tetapi setelah Nabi Allah Sulaiman mangkat, dan pemerintahannya digantikan oleh anaknya Rahba’am, maka mulalah masa gemilang kerajaan Bani Israel itu pudar sedikit demi sedikit disebabkan mereka telah berpecah sesama sendiri. Satu pihak menegakkan Kerajaan Yuhudi dan satu pihak lagi menegakkan kerajaan Bani Israel. Mereka saling berperang dan ini menyebabkan keruntuhan kerajaan Bani Israel dan mulalah kerajaan-kerajaan yang berjiran mencelah dan menakluki kerajaan Bani Israel, adakalanya bangsa Mesir dan adakalanya bangsa Parsi.Pada peringkat keempat, sejarah mereka, iaitu diantara tahun 635 sebelum Masihi dengan tahun 135 sesudah masihi, bukan sahaja kerajaan Parsi telah dapat menawan balik negeri Babylon dan telah menghalau mereka ke Palestin bahkan kerajaan Rom juga telah menyerang mereka yang diketuai oleh Iskandar Maqduni dan menakluki negeri Palestin . Sejak itu bergilir-gilir mereka dikuasai oleh kerajaan Parsi dan Rom, dua kerajaan yang sangat kuat di masa itu. Kaum Yahudi telah ditekan, dihina, diperkosa, dipaksa membayar ufti dan cukai kepada kerajaan negeri. Dan yang paling menyedihkan ialah agama mereka dihina, dipaksa menyembelih babi, dilarang berkhatan dan dirumah ibadat mereka dipaksa meletakkan patung Jupiter. Akhir sekali Baitul Maqdis iaitu tempat suci kaum Yahudi itu dihancurkan sama sekali oleh Raja Rom, Adrian dan disembelih kaum Yahudi tidak kurang 500000 orang. Dengan malapetaka ini kaum Yahudi semakin bertambah erat berpegang kepada agama dan persahabatan mereka.Semenjak tahun 135 Masihi, tarikh hancurnya Baitul Maqdis ditangan Raja Adrian, maka berseleraklah kaumYahudi, saki baki dari penyembelihan yang dahsyat itu ke seluruh pelusuk bumi. Peringkat inilah peringkat terakhir yang dicatatkan tentang kewujudan kerajaan Bani israel yang dicatatkan oleh ahli sejarah.Sehingga diutuskan Muhammad Rasulallah s.a.w kepada manusia dan membawa Al Quran yang membenarkan segala peristiwa Kaum Yahudi dan Bani Israel serta membenarkan segala isi kitab Taurat sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al Baqarah :“ Percayalah kamu dengan (kitab suci Al Quran)yang Aku turunkan, sedang ia (Quran itu)membenarkan kitab yang ada pada kamu (Taurat)” ( Baqarah : 41 )Kemuliaan dan kehinaan Bani Israel secara ringkasnya Allah memuliakan kaum Bani Israel dengan dibangkitkan kebanyakan para Rasul dalam kalangan mereka dan firman Allah :“ Hai anak-anak Bani Israel ! Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang Aku anugerahkan kepadamu, dan bahawasanya Aku muliakan kamu daripada seisi alam.”( Al-Baqarah : 47 )Di dalam Al Quran Allah ada menyebutkan sepuluh keistimewaan yang dikurniakanNya ke atas kaum Bani Israel sebagai nikmatnya yang besar iaitu :a) Mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun dengan diutuskan Nabi Allah Musa.b) Laut Merah terbelah dua sehingga dapat mereka lalu untuk menyelamatkan diri mereka dari dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya.c) Orang-orang yang telah mati disambar petir kerana berlaku tidak taat pada perintah Allah dihidupkan kembali.d) Allah menyelubungkan awan ke atas mereka dari panas matahari pada masa mereka hidup di padang pasir.e) Allah menurunkan kepada mereka Mann dan Salwa iaitu hidangan makanan dari syurga.f) Allah maafkan mereka atas segala kesalahan mereka menyembah berhala anak lembu semasa ketiadaan Nabi Allah Musa.g) Allah menurunkan kepada mereka Taurat untuk menjadi panduan kepada kaum Bani Israel. Allah memancarkan dua belas mata air untuk minuman mereka ketika mereka kehausan di padang pasir yang tandus.Hal di atas ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarahdari ayat 49 hingga 60.Namun setelah diberikan nikmat-nikmat Allah yang sebegitu banyak dan besar, Kaum Yahudi masih lagi berdegil dan menderhakai Allah dengan melakukan berbagai kesilapan dan kedosaan di antaranya:a) Perkataan mereka yang berbunyi “Sami’na wa A’soina”yang ertinya kami hanya dengar tetapi tetap menderhaka.b) Mereka menyembah anak lembu sebagai Tuhanc) Perkataan mereka yang menderhaka yang bermakna “Tunjukkanlah kami rupa Allah dengan terangnya ”d) Mereka berlaku zalim dan mengubah perkataan Allah Sejarah Kaum Bani Israel yang sebenarnya dengan perkataan yang lain kerana memperkecilkan perintah Allah.e) Mereka mengatakan “ Kami tidak sabar dan jemu makan satu jenis makanan sahaja.”f) Mereka berpaling dari Taurat.g) Mereka melakukan kezaliman dengan menindas bangsa yang lain dan merasakan diri merekalah makhluq yang paling mulia di atas muka bumi ini.h) Mereka membunuh para nabi yang dibangkitkan dalam kalangan mereka.Hal ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarah dari ayat61 hingga 82.Firman Allah :“Dan ketika Kami ambil persetiaan anak-anak Israel bahawa tiada boleh kamu menyembah selain dari Allah dan dengan ibu bapa kamu berbuat baiklah terhadap mereka, begitu juga terhadap karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan berkatalah kepada manusia perkataanyang baik-baik dan kerjakanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, kemudian itu kamu berpaling,kecualai sedikit daripada kamu, dan kamu pun turut berpaling.” ( Al Baqarah : 83 )“ Sesungguhnya telah kami turunkan kitab Taurat kepada Musa dan Kami iringi dibelakangnya dengan beberapa rasul dan Kami berikan kepada Isa anakMaryam beberapa keterangan (bahawa ia menjadi Rasul) dan Kami kuatkan dengan roh suci (Jibril).Adakah tiap-tiap Rasul yang datang kepada kamu membawa sesuatu yang tiada bersesuaian dengan kemahuan kamu, maka kamu bersifat sombong ?.Segolongan (Rasul-Rasul) itu kamu dustakan dan sebahagiannya kamu bunuh.” ( Al Baqarah : 87 )“ Hai anak-anak Bani Israel (Yaakub). Ingatlah akan nikmat-nikmatKu yang ku berikan kepadamu, dansempurnakanlah janji (perintah) Aku, supaya bolehAku sempurnakan pula janjimu dan takutlah kamu kepadaKu.” ( Al Baqarah : 40 )

- terima kasih member-member yang sudi memberi maklumat -

No comments:

Post a Comment